ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ, 20 ετές FOLLOW UP

ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΣΟΥΗΔΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 20ΕΤΕΣ FOLLOW UP* Anna-Karin Danielsson1,**, Daniel Falkstedt1, Tomas Hemmingsson2,3, Peter Allebeck1,4 & Emilie Agardh1 Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,1 Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, Stockholm University, Stockholm, Sweden,2 Institute of […]