Οι ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ αποτελούν μια εξαμηνιαία έκδοση του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) με τη διαρκή συνεργασία του Addiction, μιας από τις εγκυρότερες διεθνείς επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις στο χώρο των εξαρτήσεων.

Στο περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ περιλαμβάνονται πρωτότυπα άρθρα Ελλήνων επιστημόνων βασισμένα σε πρωτογενή έρευνα, μεταφράσεις πρόσφατων ή υπό έκδοση κειμένων (άρθρα και περιλήψεις άρθρων) από το περιοδικό Addiction, καθώς και νέα και γεγονότα του χώρου των εξαρτήσεων. Η επιλογή των κειμένων γίνεται με την επιδίωξη να τονιστούν διαφορετικές πλευρές του φαινομένου και να προβληθούν όψεις του που στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα σχολιαστεί επαρκώς. Παρακολουθώντας τις ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα τους, οι ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για γόνιμο διάλογο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επαγγελματίες του χώρου και τους πολιτικά υπεύθυνους για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Εκδοτών των Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (Ιnternational Society of Addiction Journals Editors – ISAJE) και υιοθετεί πλήρως τη Συμφωνία του Farmington.