Αντιλήψεις γονέων για την εξάρτηση

με τις: 
Κυριακή Αρχοντή-Γιαννίδου, MSc, Κοινωνική Λειτουργό 

&
Ελευθερία Σπυροπούλου, Κοινωνική & κλινική ψυχολόγο, επιστημονικά υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «Δίκτυο Αλφα».

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2020:

Εξάρτηση & μητρότητα 

με τις

Μαρίνα Παπαδή, Kλινική Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια &

Γεωργία Δρόσου, Κοινωνική Λειτουργό, Ειδική Παιδαγωγό Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α.Π. ΦΩΚΑΣ».

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις
24 Σεπτεμβρίου 2020