Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

Το ΚΕΘΕΑ σέβεται και υποστηρίζει την ανεξαρτησία και την ελευθερία επιλογών της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ.

Το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ συνυπογράφει και δεσμεύεται από την Συμφωνία του Farmington που καθιερώθηκε το 1997 και υιοθετείται από όλα τα περιοδικά μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις ISAJE

Διεθνής Επιτροπή Εκδοτών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (ISAJE)

Οι αρχές και οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις ISAJE βασίστηκαν στη Συμφωνία του Farmington. Τα σημαντικότερα αποτέλεσμα των συζητήσεων της επιτροπής μπορεί κανείς να το διαβάσει εδώ (ΛΙΝΚ). Στόχος είναι να μπορέσει να υποστηρίξει τους συγγραφείς, τους εκδότες και όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασίας έκδοσης ενός περιοδικού στο πεδίο των εξαρτήσεων όσον αφορά την επίλυση διλημμάτων και διαδικασιών ηθικής και δεοντολογίας, ώστε να προστατευτεί η ακεραιότητα και η επιστημονικότητα των δημοσιεύσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων. Καλούμε τους αναγνώστες, τους αξιολογητές καθώς και ολόκληρη την εκδοτική ομάδα του περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ να μελετήσει τις οδηγίες αυτές, να τις σχολιάσει εποικοδομητικά, να τις βελτιώσει και να τις εφαρμόσει αποτελεσματικά.