Δείκτης Επίδοσης 2020 2019 2018
Σύνολο σελίδων που δημοσιεύτηκαν 200 216
Ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν (σελ) 92 123
Σύνολο πρωτότυπων κειμένων (σελ) 122 164
Σύνολο μεταφρασμένων κειμένων (σελ) 17 0
Ποσοστό πρωτότυπων κειμένων (%) 61 75,9
Ποσοστό μεταφρασμένων κειμένων (%) 8,5 0