Εκδοτικό Σημείωμα #35

ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που προέκυψαν στο πεδίο της πανδημίας, σε προσωπικό, επαγγελματικό και συλλογικό επίπεδο. Και μολονότι οι συνθήκες επέβαλαν την προσαρμογή μας στη νέα πραγματικότητα, με τους όποιους περιορισμούς στην έρευνα και πρόσβαση στο πεδίο των εξαρτήσεων, ταυτόχρονα έφεραν αρκετή δημιουργική διάθεση και επιμονή. Έφεραν επίσης και την αίσθηση ότι οι άνθρωποι θα τα καταφέρουμε και ο καθένας θα συμβάλει από τη δική του θέση και τον δικό του ρόλο στη διαχείριση της βοήθειας προς αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη αυτές τις στιγμές.

Ως συντακτική ομάδα ενός επιστημονικού περιοδικού και μέσα σε μια πρόκληση ψηφιακού μετασχηματισμού που καθορίζει τις εξελίξεις και τις προοπτικές, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών, επιστημόνων, ερευνητών, φοιτητών, και όλων όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις εξαρτήσεις, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Ο κύκλος των διαδικτυακών webinars που εγκαινίασε τον περασμένο Μάιο το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, βρήκε σημαντική ανταπόκριση στην κοινωνία και, φυσικά, την επιστημονική κοινότητα, έτσι αυτή η πρωτοβουλία μας δίνει τη δύναμη και το κίνητρο να δοκιμάσουμε και άλλες μορφές ανοικτής επικοινωνίας και εξωστρέφειας. Είναι βασική μας πεποίθηση ότι μέσα από την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών, η θεραπεία των εξαρτήσεων τεκμηριώνεται επιστημονικά, η ευρύτερη κοινότητα βρίσκει ρόλο ενεργητικό και έναν χώρο επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής θέσεων.

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούνται σημαντικές έρευνες. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη αναδεικνύει τη χρήση ουσιών στα καταστήματα κράτησης και τη σύνδεση της χρήσης με την απόφαση για δερματοστιξία, με τατουάζ φυλακής, ως τρόπο εναντίωσης στο ποινικό σύστημα. Μέσα από έντονες βιογραφικές αναφορές, αναδεικνύεται ότι ο ψυχικός πόνος και η διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας φαίνεται να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση για δερματοστιξία. Μια άλλη μελέτη εστιάζει στο ζήτημα της αυτοκτονικότητας, ως μείζονος ψυχοκοινωνικού προβλήματος και παράλληλα διερευνάται η σύνδεση ανάμεσα στην αυτοκτονικότητα και την εξάρτηση, καθώς και τρόποι μεθόδευσης της πρόληψης της αυτοκτονικότητας μέσα από την πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων. Το ζήτημα των αναπαραστάσεων μεταξύ επαγγελματιών υγείας και εξαρτημένων χρηστών ουσιών αποτελεί έναν επιπλέον πόλο συζήτησης καθώς και η καταγραφή των διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα της εξάρτησης, ως βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο, αλλά και τη δυσκολία για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της αιτιολόγησής του. Θα διαβάσετε ακόμη, μία μελέτη δημοσιευμένη εξ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα σε μια προσπάθεια διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε ένα ευρύτερο κοινό, έξω από τα γλωσσικά σύνορα και πάντα με όραμα και διάθεση να έρθουν κοντά περισσότεροι ερευνητές και επιστήμονες και να συνομιλήσουν για κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. Η μελέτη αυτή έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της φυσικής άσκησης στην υποστήριξη της θεραπευτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Τέλος, στην ενότητα Θεραπεία στο Στόχαστρο, παρουσιάζεται μια ακόμη μελέτη η οποία διερευνά μια ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, τις έγκυες γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και το φάσμα των εξαρτήσεων, αναλύει και προσφέρει επιχειρήματα για την επανεκτίμηση του θεραπευτικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καλή ανάγνωση!

Ρέμος Αρμάος
Εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας
του περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email