Τέχνη και πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών στο σχολείο: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

Ελευθερία Παππά1 & Αυγουστίνος Λαδάς2   Περίληψη Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης εκδήλωσης εξαρτητικών συμπεριφορών μέσα στα Δημοτικά σχολεία καθώς και με τον ρόλο της τέχνης ως ένα εργαλείο για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Πρόκειται για μία ποσοτική μελέτη […]

Εκλεκτισμός σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας από την οπτική των εργαζομένων: Προκλήσεις για τα προγράμματα απεξάρτησης

  Ελενα Ζαγοριανακου1, Γερασιμος Παπαναστασατος2 Περίληψη Η παρούσα μελέτη αποτελεί διερεύνηση της αντίληψης των εργαζομένων σε φορείς κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας σχετικά με την επιλογή εκλεκτικών πρακτικών ως προς την επάρκεια και την απρόσκοπτη παροχή φροντίδας. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσε η αναγνώριση η μη του φαινομένου από τους εργαζόμενους, οι ενδείξεις που καταδεικνύουν εκλεκτικές συμπεριφορές […]

Το μεταβατικό σχολείο της θεραπευτικής κοινότητας διαμονής ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ως ετεροτοπικός χώρος εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων

  Αναστασία Λάμπρου (1) & Χαράλαμπος Πουλόπουλος (2)   (1) MSc, Κοινωνική Λειτουργός (2) Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Δ.Π.Θ. – Σχολή ΚΠΟΕ, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, email: chpoulo@sw.duth.gr   Περίληψη Η παρούσα μελέτη διερευνά το μεταβατικό σχολείο υπό το πρίσμα των ετεροτοπιών του Φουκώ. Επιμέρους στόχοι της αποτελούν η διερεύνηση της εμπειρίας (βιώματα, αντιλήψεις, […]

Οι εμπειρίες των φυλακισμένων μελών στην αυτόνομη θεραπευτική κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και στη θεραπευτική κοινότητα ημερήσιας φροντίδας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Ναταλία Ζαχαρτζή1 & Ρέμος Αρμάος2 (1) MSc, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΣΕΙΡΙΟΣ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ISSUP GREECE, Στοιχεία επικοινωνίας Email: n.zachartzi@gmail.com (2) MSc, PhD, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Στελεχών ΚΕΘΕΑ, Εκπαιδευτικός Ερευνητής Αξιολογητής Περίληψη Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των εμπειριών των μελών των Θεραπευτικών […]

Αποτύπωση αιτημάτων των γονέων που προσήλθαν στο Κέντρο Πρόληψης για συμβουλευτική με στόχο τον σχεδιασμό δράσεων επικεντρωμένης πρόληψης

  Ελευθερiα Σπυροπούλου, Κοινωνική & Κλινική Ψυχολoγος, Επιστημονικά Υπευθυνη Κeντρου Πρoληψης «Δiκτυο Aλφα» Περίληψη Η ατομική συμβουλευτική γονέων αποτελεί σημαντική δράση στα Κέντρα Πρόληψης, καθώς υποστηρίζει τους γονείς σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον εαυτό τους και τα παιδιά τους και τους δίνει κατευθύνσεις προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά το γονικό τους ρόλο, συμβάλλοντας έτσι στην […]

Το βάρος της ασθένειας που αποδίδεται στην χρήση κάνναβης στον Καναδά το 2012*

  Sameer Imtiaz**,1,2, Kevin D. Shield1,2, Michael Roerecke1,3, Joyce Cheng1,4, Svetlana Popova1,2,3,5, Paul Kurdyak1,4,6, Benedikt Fischer1,6,7 & Jürgen Rehm1,2,3,6,8   Περίληψη Πλαίσιο και Στόχοι: Η χρήση κάνναβης σχετίζεται με αρκετές αρνητικές συνέπειες για την υγεία. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την επιβάρυνση της υγείας λόγω χρήσης κάνναβης. Η παρούσα μελέτη η οποία διεξήχθη το […]

Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ενδυνάμωσης και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των υπό απεξάρτηση έγκλειστων & αποφυλακισμένων ατόμων

  Ολυμπία Χαϊδεμενάκη[1] & Ρέμος Αρμάος[2]   Περίληψη Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει το βαθμό ενδυνάμωσης των υπό απεξάρτηση εγκλείστων και αποφυλακισμένων ατόμων μέσω των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, να ανιχνεύσει τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και θεραπευτική εξέλιξη των ατόμων αυτών, καθώς επίσης και να αναδείξει τις εκπαιδευτικές […]

Καταγραφή των αντιλήψεων των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών για τα θέματα υγείας και αρρώστιας: πως αυτές μεταβάλλονται κατά τη διαδρομή στην απεξάρτηση;

  Θανάσης Τζιούμπας   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούν μια ομάδα του πληθυσμού με αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς τα θέματα υγείας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής. Το «υγειονομικό προφίλ» της ομάδας εμφανίζεται στις σχετικές έρευνες (ΕΚΤΕΠΝ, 2014, ΕΚΤΕΠΝ, 2015) ιδιαίτερα επιβαρυμένο τόσο από τις άμεσες συνέπειες των ουσιών όσο και από τις συμπεριφορές υγείας […]

Συμμόρφωση, αντίσταση και αλλαγή σε θεραπευτικές ομάδες για την απεξάρτηση

  Ελευθερία Κοκκίνη[1] & Χαράλαμπος Πουλόπουλος[2]   Περίληψη Η παρούσα ποιοτική έρευνα μελετά τις βασικές διεργασίες στις θεραπευτικές ομάδες για την απεξάρτηση, όπως είναι η αντίσταση, η συμμόρφωση και η αλλαγή, αξιοποιώντας τις απόψεις και τις αντιλήψεις θεραπευόμενων μελών, γονέων, καθώς και προσωπικού στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε […]

Συν-εκπαίδευση στελεχών θεραπείας και σωφρονισμού στην αλλαγή στάσης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης – οργανωσιακοί φραγμοί, μηχανισμοί άμυνας, προκλήσεις και προοπτικές.

Άννα Τσιμπουκλή[1] & Ρέμος Αρμάος[2]   Περίληψη Στην συν-εκπαίδευση στελεχών διαφορετικών συστημάτων αναδύεται η διάσταση των αμυντικών μηχανισμών Argyris & Schön (1978) αλλά και των οργανωσιακών φραγμών (Senge, 2006) στην επίτευξη της μάθησης. Οι προκλήσεις από τους οργανωσιακούς φραγμούς και τους αμυντικούς μηχανισμούς είναι μεγαλύτερες όταν τα στελέχη προέρχονται από διαφορετικές δομές και συστήματα ως […]