Τεύχος 38

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Εκδοτικό σημείωμα 

 

ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόληψη της χρήσης ουσιών στο σχολικό πλαίσιο: Συστηματική ανασκόπηση
Μαρία Καραμίχου, Ανδρέας Τσούνης, Ελένη Παπακώστα-Γάκη

 

Δυσμενείς εμπειρίες ζωής στην παιδική ηλικία, πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, χρήση ουσιών και αστεγία. Μια ερευνητική μελέτη ανάλυσης διαδρομών έλλειψης στέγης μέσω της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης
Φανή Μπασιούρη & Άννα Τσιμπουκλή

 

Παθολογική χρήση του διαδικτύου και Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα σε φοιτητικό πληθυσμό
Μαρία Φωτεινού, Πέτρος Ρούσσος, Ντιάνα Χαρίλα

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Μια συνοπτική ανασκόπηση της διεθνούς και Ελληνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά
Πέτρος Τρίαντος

 

Ο ρόλος της άσκησης στη θεραπεία: Συστάσεις για πρακτική εφαρμογή
Φώτης Παναγιωτούνης

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

Νέα και γεγονότα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Print Friendly, PDF & Email