Χρήση, απεξάρτηση και επανένταξη. Ο υποτιμημένος ρόλος της εκπαίδευσης στη θεραπεία και στην πρόληψη της υποτροπής

Τα απεξαρτημένα άτομα δηλώνουν ότι, κατά την περίοδο της απεξάρτησης η δυνατότητα για μία δεύτερη ευκαιρία στο εκπαιδευτικό σύστημα τους βοήθησε να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αλλάξουν οπτική για τον εαυτό τους και τον κόσμο, να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους αλλά και να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα

(Link to abstract)

Print Friendly, PDF & Email