Τεύχος 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον David Tomlinson

 

ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ, ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κοκκέβη Α., Στάμος Α., Σιάμου Ι., Καναβού Ε.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
Μαρίνα Παπαδή

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ DSM-V
Charles O’Brien

Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ –ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Bennett Foddy

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Νέα και Γεγονότα
Οδηγίες προς τους συγγραφείς

 

Shortcode:

Print Friendly, PDF & Email