Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας Salvador Minuchin & H. Charles Fishman

 

Τεχνικές Οικογενειακής Θεραπείας

 

O Minuchin, στο βιβλίο αυτό, παρουσιάζει την εκπαίδευση στην οικογενειακή θεραπεία ως έναν τρόπο διδασκαλίας τεχνικών που θα πρέπει ο θεραπευτής να τις κατακτήσει και μετά να τις ξεχάσει.
Ο στόχος του θεραπευτή, με άλλα λόγια, είναι να υπερβεί την τεχνική, καθώς όπως επισημαίνει ο συγγραφέας: «Μόνο ένα άτομο που κατέκτησε την τεχνική και κατόρθωσε στη συνέχεια να την ξεχάσει μπορεί να γίνει ικανός θεραπευτής».

Print Friendly, PDF & Email