Ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (ISAJE)

2019 annual meeting in Banff, Canada

12-14 Σεπτεμβρίου 2021
Boulder, Colorado, USA

Μια συνάντηση για όποιον ενδιαφέρεται για ζητήματα επιστημονικών εκδόσεων σε θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις.

Πληροφορίες για την εγγραφή

 

Print Friendly, PDF & Email