Ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (ISAJE)

8-10 September 2021
Boulder, Colorado, USA

Πληροφορίες για την εγγραφή και τα θέματα συνάντησης θα είναι διαθέσιμα αρχές 2021 !

Print Friendly, PDF & Email