Προλαμβάνοντας την υποτροπή, G. Alan Marlatt & Dennis M. Donovan

Προλαμβάνοντας την υποτροπή

Το βιβλίο αυτό βοήθησε μια γενιά κλινικών γιατρών να κατανοήσει αφενός γιατί η υποτροπή είναι τόσο συνηθισμένη για όσους βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας από προβλήματα εξαρτητικής συμπεριφοράς, και αφετέρου τι μπορεί να γίνει για να επανέλθουν και να παραμείνουν στα πλαίσια της θεραπείας. Η αναθεωρημένη και ενημερωμένη δεύτερη έκδοση φέρνει στο φως όλα τα καινούργια στοιχεία, ενσωματώνοντας τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που σημειώθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην έρευνα και την πρακτική.

Print Friendly, PDF & Email