Ο θεραπευτής του ChatGPT θα σας δει τώρα: Πλοήγηση στις δυνατότητες της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα της ιατρικής των εξαρτήσεων και στη φροντίδα των θεραπευόμενων

Steven Tate (1) [ORCID https://orcid.org/0000-0001-9544-594X], Sajjad Fouladvand (2), Jonathan H. Chen (2) Chwen-Yuen Angie Chen (2)

 

1 Department of Psychiatry and Behavioural Sciences, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California, USA

2 Department of Medicine, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California, USA

 

Στοιχεία Αλληλογραφίας:

Steven Tate, Department of Psychiatry & Behavioural Sciences, Stanford University School of Medicine, 401 Quarry Rd, Palo Alto, CA 94304, USA. Email: tates@stanford.edu

 

Απόδοση στα ελληνικά: Τζίνη Χριστοφίλη

 

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει δυνατότητες για την ενίσχυση της έρευνας και της πρακτικής της ιατρικής των εξαρτήσεων, με την ανάλυση της ιατρικής βιβλιογραφίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας στη θεραπεία, ακόμη και με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η αληθοφάνεια των απαντήσεων (confabulation), οι προκαταλήψεις και η αποδοχή και υιοθέτηση (των αποτελεσμάτων/συμβουλών) από τους θεραπευόμενους είναι ζωτικής σημασίας για την υπεύθυνη ενσωμάτωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και για τη βελτίωση της φροντίδας αναφορικά με τις διαταραχές χρήσης ουσιών.

 

 

 

Υποσημείωση Στοιχεία πρωτοτύπου

Tate, S., Fouladvand, S., Chen, J. H., & Chen, C. A. (2023). The ChatGPT therapist will see you now: Navigating generative artificial intelligence’s potential in addiction medicine research and patient care. Addiction (Abingdon, England), 118(12), 2249–2251. https://doi.org/10.1111/add.16341

Print Friendly, PDF & Email