Ομαδική θεραπεία για κατάχρηση ουσιών, Mary Marden Velasquez, Gaylyn Gaddy Maurer, Cathy Crouch, Carlo C. DiClemente

Ομαδική θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών

Ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που στηρίζεται στο διαθεωρητικό μοντέλο αλλαγής της συμπεριφοράς. Οι 29 ομαδικές συνεδρίες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, είναι ειδικά σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους χρήστες ουσιών να προχωρήσουν διαμέσου των σταδίων αλλαγής της συμπεριφοράς στη μείωση και τη διακοπή της χρήσης ουσιών.

Print Friendly, PDF & Email