Οικογενειακό Καλειδοσκόπιο, Salvador Minuchin

 

Οικογενειακό Καλειδοσκόπιο

Ένα βιβλίο που στόχο έχει να δώσει στον αναγνώ-
στη μια άλλη οπτική για τα πράγματα. Ο Minuchin
εδώ μελετά το φαινόμενο της οικογενειακής βίας
ως έκφραση των ανταγωνιστικών σχέσεων που
εντείνονται στα υπερσυστήματα και αναπαράγο-
νται στις οικογενειακές σχέσεις. Ο συγγραφέας
διδάσκει δεξιότητες και μεταδεξιότητες απέναντι
στον εαυτός μας αλλά και στους άλλους, ενώ η
παράθεση των πρωτότυπων διαλόγων ζωντανεύει
μοναδικά το κείμενο.

Print Friendly, PDF & Email