Επιδράσεις της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας αλκοόλ στο σπίτι στη χρήση αλκοόλ από νεαρούς εφήβους

Kelli A. Komro, M.P.H., Ph.D.1, 2, Mildred M. Maldonado-Molina, Ph.D.1, Amy L. Tobler, M.P.H.1, Jennifer R. Bonds, B.S.1, Keith E. Muller, Ph.D.1

1University of Florida, College of Medicine, Department of Epidemiology and Health Policy Research and Institute for Child Health Policy, 1329 SW 16th St. Rm 5130, Box 100177, Gainesville, FL  32610-0177

2University of Minnesota, Division of Epidemiology and Community Health, 1300 South Second Street, Suite 300, Minneapolis, MN 55454

 

Τίτλος Πρωτοτύπου:  “Effects of Home Access and Availability of Alcohol on Young Adolescents Alcohol Use” Addiction, Vol. 102, No 8, August 2007

2 Διεύθυνση επικοινωνίας και άδεια για επανέκδοση: Kelli A. Komro, MPH, PhD, University of Florida, College of Medicine, Department of Epidemiology and Health Policy Research, P.O. Box 100177, Gainesville, Florida  32610-0177, komro@ufl.edu.

 

Μετάφραση Τζίνη Χριστοφίλη

Translation Genie Christofili

 

Περίληψη

Στόχοι: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις της παροχής αλκοόλ από τους γονείς και της διαθεσιμότητας αλκοόλ στο σπίτι στην πορεία των νεαρών εφήβων όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ και την πρόθεση για χρήση.

Σχεδιασμός: Τα στοιχεία αποτελούν μέρος μια μακροχρόνιας μελέτης της χρήσης αλκοόλ μεταξύ εφήβων διαφορετικών εθνικοτήτων που διέμεναν σε αστικές περιοχές, οι οποίοι εντάχθηκαν τυχαία σε ομάδα ελέγχου μιας παρέμβασης πρόληψης.

Χώρος: Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από μια ομάδα νέων που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία στο Σικάγο, Ιλλινόις (2002-2005) και τους γονείς τους.

Συμμετέχοντες: Το δείγμα αποτελούνταν από 1.388 μαθητές και τους γονείς τους, οι οποίοι εντάχθηκαν τυχαία στην ομάδα ελέγχου καθώς ήταν παρόντες και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια κατά την έναρξη της μελέτης, στην έναρξη της φοίτησής τους στην έκτη τάξη του Δημοτικού (ηλικία 12). Το δείγμα ήταν κυρίως χαμηλού εισοδήματος, αφροαμερικανοί και Λατίνοι.

Μετρήσεις:  Οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, όταν ήταν στην 6η Δημοτικού, στην πρώτη και τη δευτέρα Γυμνασίου (ηλικίες 12 έως 14 ετών, ποσοστά απαντήσεων 91% με 96%). Επίσης, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και οι γονείς των μαθητών της έκτης Δημοτικού (ποσοστό απαντήσεων 70%).

Ευρήματα: Η αναφορά των μαθητών, στην ηλικία των 12 ετών, σχετικά με την παροχή αλκοόλ από τους γονείς και τη διαθεσιμότητα αλκοόλ στο σπίτι, και η αντίστοιχη των γονέων σχετικά με την παροχή αλκοόλ στο παιδί τους και τη δυνατότητα πρόσβασης του αλκοόλ στο σπίτι, συνδέθηκαν με σημαντική αύξηση στην πορεία χρήσης αλκοόλ από τους εφήβους, καθώς και την πρόθεση για χρήση αλκοόλ στις ηλικίες 12 έως 14 ετών. Η αναφορά των μαθητών για τη λήψη αλκοόλ από τους γονείς ή στο σπίτι κατά τη διάρκεια του τελευταίου περιστατικού κατανάλωσης αλκοόλ αποτέλεσαν τους πιο ισχυρούς παράγοντες πρόβλεψης για την αύξηση της χρήσης αλκοόλ και της πρόθεσης για χρήση αλκοόλ με την πάροδο του χρόνου.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι επικίνδυνο να επιτρέπουν οι γονείς στα παιδιά να πίνουν κατά τη διάρκεια της πρώιμης εφηβείας. Όταν αυτά τα συμπεράσματα συνδυαστούν με τους κινδύνους που συνδέονται με την πρόωρη έναρξη της χρήσης αλκοόλ, γίνεται σαφές ότι οι γονείς μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: έφηβοι, αλκοόλ, γονείς, πρόσβαση, πρόσβαση στο σπίτι

 

Εισαγωγή

Η χρήση αλκοόλ στους εφήβους συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων προβλημάτων υγείας και κοινωνικών προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων των οδικών ατυχημάτων, της εγκληματικότητας, των τραυματισμών από αμέλεια, του αυξημένο κινδύνου για ασθένειες, της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς, των ανθρωποκτονιών και της αυτοκτονίας [1-8]. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η έκθεση στο αλκοόλ κατά την εφηβεία μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και των διανοητικών ικανοτήτων, ενώ αυξάνει την πιθανότητα για μελλοντική εξάρτηση από το αλκοόλ [9, 10]. Ακόμη, η υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέχει αποδείξεις για αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον κίνδυνο για αυτά τα προβλήματα και την ηλικία έναρξης της χρήσης αλκοόλ [11-16]. Παρά τους κινδύνους αυτούς, το αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες ουσίες μεταξύ των ατόμων στην πρώιμη και προχωρημένη εφηβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές ακόμη χώρες [17, 18].

Οι έφηβοι καταναλώνουν αλκοόλ, όχι μόνο λόγω διαφόρων διαπροσωπικών παραγόντων, όπως είναι το είδος της προσωπικότητάς τους ή οι κοινωνικές τους δεξιότητες. Πίνουν αλκοόλ, επειδή αποτελεί μέρος της καθημερινής τους ζωής στην κοινότητα που ζουν και για πολλούς από αυτούς ακόμη και στο σπίτι τους [19, 20]. Η επιρροή των γονιών στην ανάπτυξη συνηθειών κατανάλωσης αλκοόλ των εφήβων είναι σαφής από τη σχετική βιβλιογραφία, παρά την ιδιαίτερη σχέση που παίζουν οι ομάδες των ομοτίμων. Καταρχάς, έχει αποδειχθεί ότι πολλοί νέοι μιμούνται την κατανάλωση αλκοόλ που κάνουν οι γονείς τους [21-24]. Κατά δεύτερον, οι πρακτικές των γονιών έχει φανεί ότι επηρεάζουν την εμπλοκή των νέων με το αλκοόλ. Κάποια χαρακτηριστικά όπως είναι ο γονικός έλεγχος, η υποστήριξη, η φροντίδα και οι μέθοδοι τιμωρίας, όλα αυτά σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους [25-29]. Τέλος, μεγάλος αριθμός παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικοποίηση των νέων ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ, μερικοί μόνο εκ των οποίων είναι: η αντίληψη ότι επιτρέπεται η χρήση αλκοόλ από τους γονείς, η άμεση παροχή αλκοόλ από τους γονείς και η πρόσβαση στο αλκοόλ στο σπίτι.

Ενώ η βιβλιογραφία παρέχει σαφείς αποδείξεις για τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη, ότι οι γονείς επιτρέπουν τη χρήση αλκοόλ και στη συμπεριφορά των εφήβων σε σχέση με το αλκοόλ [23, 29-33], ο ρόλος της πρόσβασης (έμμεσης παροχής) και της άμεσης παροχής αλκοόλ από το σπίτι στη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους και οι σχετικές συνέπειες παραμένουν αμφίβολες. Ένας αριθμός μελετών αναφέρεται στην επικράτηση των νέων που βρίσκουν το αλκοόλ από γονείς ή στο σπίτι [34-42], με τις εκτιμήσεις του ποσοστού των νέων, των οποίων οι γονείς παρέχουν αλκοόλ να κυμαίνονται από 13% έως 35% και το ποσοστό όσων έβρισκαν το αλκοόλ στο σπίτι κατά τη διάρκεια της τελευταίας περίστασης κατανάλωσης αλκοόλ να είναι από 11% έως 30%. Παρότι αυτές οι μελέτες παρέχουν αρκετά περιγραφικά δεδομένα για την πρόσβαση του αλκοόλ στο σπίτι, υπάρχει ένα κενό στη βιβλιογραφία που εξετάζει ιδιαίτερα πώς η παροχή από τους γονείς και η διαθεσιμότητα αλκοόλ στο σπίτι επηρεάζουν τη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους, τα ευρήματα είναι μεικτά/ δεν είναι σαφή [16, 35, 37, 43-48].

Τρεις μελέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες [16, 35, 43] και μία από την Αυστραλία [45] ανέφεραν ότι η παροχή αλκοόλ από τους γονείς αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για τη συμπεριφορά χρήσης αλκοόλ από τους εφήβους. Με ένα συγχρονικό δείγμα νέων ηλικίας 16-20 ετών η Foley και οι συνεργάτες της [35] εκτίμησαν την αντιλαμβανόμενη διαθεσιμότητα αλκοόλ, τη χρήση αλκοόλ πριν την επιτρεπόμενη ηλικία και τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ πριν την επιτρεπόμενη ηλικία. Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι οι νέοι που έλαβαν το αλκοόλ από τους γονείς τους ή από άλλον ενήλικο συγγενή, ανέφεραν μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ κατά την τελευταία περίσταση κατανάλωσης αλκοόλ και δεν ήταν ιδιαίτερα πιθανό να αναφέρουν σοβαρό επεισόδιο χρήσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Οι νέοι που ανέφεραν ότι έπιναν αλκοόλ μαζί με τους γονείς τους κατά την τελευταία περίσταση χρήσης αλκοόλ, είπαν ότι είχαν πιει λιγότερα ποτά, ενώ είχαν τις μισές πιθανότητες να αναφέρουν ότι είχαν πιει αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέρες και περίπου 30% λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν σοβαρό επεισόδιο χρήσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Η Dent και οι συνεργάτες της [43] αναφέρουν επίσης αποδείξεις για τον προστατευτικό χαρακτήρα της παροχής αλκοόλ από τους γονείς σε σύγκριση με πιο επικίνδυνες συμπεριφορές κατανάλωσης αλκοόλ. Στην επαναλαμβανόμενη συγχρονική μελέτη ένα δείγμα 16.694 μαθητών ηλικίας 16-17 ετών, διαπίστωσαν ότι, όταν το αλκοόλ προερχόταν από τους γονείς αυτό συνδεόταν με υψηλότερη συχνότητα χρήσης από τους εφήβους, αλλά και με μικρότερη συχνότητα σοβαρών επεισοδίων χρήσης αλκοόλ και οδήγησης αυτοκινήτου/μηχανής υπό την επήρεια. Επιπλέον, η λήψη του αλκοόλ από το σπίτι χωρίς τη γονική άδεια συνδέθηκε μόνο με τη συχνότητα της κατανάλωσης στο σχολείο, όχι όμως και με τη χρήση τον τελευταίο μήνα, καθώς και με σοβαρά επεισόδια χρήσης αλκοόλ και οδήγησης αυτοκινήτου/μηχανής υπό την επήρεια. Σε μια μελέτη προοπτικής με νέους που πέρασαν από συνέντευξη αρχικά στην ηλικία των 12 ετών και αργότερα στην ηλικία των 30, οι Warner και White [16] διαπίστωσαν ότι, ενώ οι νέοι που έπιναν σε νεαρότερη ηλικία ήταν πιθανότερο να κάνουν προβληματική χρήση αλκοόλ από ό,τι οι νέοι που ξεκίνησαν αργότερα, ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο ξεκίνησαν (δηλ. εάν η έναρξη της χρήσης αλκοόλ πραγματοποιήθηκε σε κάποια οικογενειακή συγκέντρωση ή αλλού). Ο κίνδυνος ήταν σχετικά μεγαλύτερος για τους νέους που άρχισαν τη χρήση αλκοόλ εκτός οικογενειακής συγκέντρωσης. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα συγχρονικά στοιχεία από τη μελέτη για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ μεταξύ των μαθητών στην Αυστραλία (Australian School Students’ Alcohol and Drug Survey), μια τριετή έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ μαθητών ηλικίας 12 έως 17 ετών, οι Hayes et al. [45] ανέφεραν ότι τόσο οι νεώτεροι όσο και οι μεγαλύτερης ηλικίας έφηβοι πίνουν σημαντικά λιγότερο αλκοόλ, όταν το λαμβάνουν από τους γονείς τους από ό,τι, όταν το προμηθεύονται από κάποιον άλλο. Επιπλέον, οι μαθητές κατανάλωναν λιγότερο αλκοόλ στο σπίτι σε σύγκριση με την ποσότητα που κατανάλωναν, όταν βρίσκονταν σε σπίτια φίλων ή σε πάρτι.

Αντιθέτως, τέσσερις μελέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες [37, 44, 47, 48] και μία από τη Σουηδία [46] υποστηρίζουν ότι η παροχή αλκοόλ από κάποιον γονέα και η πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι μπορεί να αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους. Με φωλιασμένο συγχρονικό σχεδιασμό σε δείγμα 6.384 νέων ηλικίας 14-20 ετών, οι Wagenaar et al. [44] διαπίστωσαν ότι η λήψη αλκοόλ από το σπίτι, ή το σπίτι κάποιου φίλου, συνδεόταν σημαντικά με σοβαρά επεισόδια χρήσης αλκοόλ. Επιπλέον, στη διαχρονική μελέτη μιας ομάδας 488 παιδιών (τα οποία κατά την έναρξη παρακολουθούσαν την 5η Δημοτικού, στο follow up βρίσκονταν στην πρώτη Γυμνασίου), οι Jackson et al. [37] διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που είχαν την άδεια από τους γονείς τους, να πιουν ένα ποτό στο σπίτι τους κατά την έναρξη της μελέτης, εμφάνισαν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν καταναλώσει αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέρες, όταν μελετήθηκαν στην πρώτη Γυμνασίου. Σε μια συγχρονική ανάλυση 12.118 εφήβων που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι Resnick et al. [47] διαπίστωσαν ότι η εύκολη πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι συνδέεται σημαντικά με τη συχνότερη χρήση αλκοόλ. Ομοίως, σε μια συγχρονική μελέτη 6.504 εφήβων επίσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι Swahn et al. [48] ανέφεραν ότι η εύκολη πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι περίπου διπλασίασε τις πιθανότητες κατανάλωσης αλκοόλ τον τελευταίο χρόνο, καθώς και να είναι μεθυσμένοι στο σχολείο και να έχουν οδηγήσει μεθυσμένοι. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα συγχρονικά στοιχεία ερευνών για 833 εφήβους ηλικίας 12 έως 18 ετών στη Σουηδία, ο Lundborg [46] πραγματοποίησε μια οικονομετρική ανάλυση των αποτελεσμάτων που έχει η προθυμία των γονέων να παρέχουν αλκοόλ στη συμμετοχή στην κατανάλωση αλκοόλ, στη συχνότητα και στην ένταση της κατανάλωσης και τα σοβαρά επεισόδια κατανάλωσης αλκοόλ. Ο συγγραφέας ανέφερε ότι η προθυμία των γονέων να παρέχουν αλκοόλ αύξησε σημαντικά τη συχνότητα της κατανάλωσης αλκοόλ, τη σοβαρότητα της κατανάλωσης αλκοόλ και τη συμμετοχή στην κατανάλωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ερευνητικό σχεδιασμό και τις μεθοδολογικές εκτιμήσεις της βιβλιογραφίας, ο βαθμός στον οποίο η παροχή αλκοόλ από τους γονείς και η πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι αποτελούν παράγοντες κινδύνου ή προστασίας για τη χρήση αλκοόλ στην εφηβεία εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Σε αυτόν τον όγκο της βιβλιογραφίας δύο είναι οι σημαντικοί περιορισμοί που πρέπει να εξεταστούν. Κατ’ αρχάς, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες ήταν συγχρονικές (Jackson et al. [37] and Warner and White [16] παραθέτουν τις εξαιρέσεις), υπάρχουν πολύ λίγα επιβεβαιωτικά στοιχεία όσον αφορά την παροχή αλκοόλ από τους γονείς ή την πρόσβαση στο σπίτι είτε ως παράγοντα ενίσχυσης είτε ως παράγοντα ελαχιστοποίησης του κινδύνου για τη χρήση αλκοόλ στην εφηβική ηλικία με την πάροδο του χρόνου. Κατά δεύτερον, η αυτό-αναφορά από τους νέους αποτελεί τη μόνη μέτρηση σχετικά με την παροχή αλκοόλ από τους γονείς ή την πρόσβαση στο σπίτι. Η παρούσα μελέτη επεκτείνει την επιστημονική γνώση σχετικά με το ρόλο της πρόσβασης στο αλκοόλ στο σπίτι και την παροχή αλκοόλ από τους γονείς όσον αφορά την επίδρασή της στη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους και την πρόθεση για χρήση αλκοόλ χρησιμοποιώντας διαχρονικά στοιχεία που συλλέχθηκαν τόσο από τους εφήβους όσο και από τους γονείς τους. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάζονται σε αυτήν την μελέτη είναι: (1) πώς η παροχή αλκοόλ από τους γονείς επηρεάζει την πορεία των νεαρών εφήβων στη χρήση αλκοόλ και την πρόθεση για χρήση αλκοόλ; και (2) ποιος είναι ο ρόλος της έμμεσης παροχής αλκοόλ (δηλ. η ύπαρξη εύκολα προσβάσιμου αλκοόλ στο σπίτι) στην πορεία της χρήσης αλκοόλ και την πρόθεση για χρήση αλκοόλ μεταξύ των νέων εφήβων;

 

Μεθοδολογία

Δείγμα

Το δείγμα της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε από μια μακρόχρονη, τυχαία ομαδοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή μιας παρέμβασης πρόληψης για νέους πολλών εθνικοτήτων σε αστικές περιοχές {Project Northland Chicago (PNC), για την πλήρη περιγραφή του σχεδιασμού του ερευνητικού προγράμματος, της συγκέντρωσης του δείγματος και των σχετικών με την παρέμβαση παραγόντων βλέπε Komro, Perry, Veblen-Mortenson, et al. [49, 50]}. Στην τυχαιοποιημένη παρέμβαση συμμετείχαν νέοι που ήταν εγγεγραμμένοι σε 61 δημόσια σχολεία στο Σικάγο. Τα σχολεία επιλέχθηκαν από έναν κατάλογο με όλα τα δημόσια σχολεία στο Σικάγο (Chicago Public Schools, CPS) και περιελάμβανε τις τάξεις από την πέμπτη Δημοτικού έως τη δευτέρα Γυμνασίουž παρουσίαζαν σχετικά χαμηλά ποσοστά μετακίνησης μαθητών (λιγότερο από 25%) και ήταν από τα μεγαλύτερα σχολεία (30 ή περισσότεροι μαθητές σε κάθε επίπεδο). Εκείνα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είχαν κοινά στοιχεία με αυτά του Σικάγο όσον αφορά τη φυλή (84% νέοι εθνικών μειονοτήτων στα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PNC, 91% στα δημόσια σχολεία στο Σικάγο), την κοινωνικοοικονομική κατάσταση (80% χαμηλό εισόδημα στα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PNC, 85% στα δημόσια σχολεία στο Σικάγο) και το ποσοστό των μαθητών που βρίσκονται στο μέσο όρο, ή παραπάνω της βαθμολογίας για τα μαθηματικά (49% στα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PNC, 43% στα δημόσια σχολεία στο Σικάγο) και την ανάγνωση (42% στα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PNC, 43% στα δημόσια σχολεία στο Σικάγο). Οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, ενώ φοιτούσαν στην έκτη Δημοτικού, στην πρώτη και στη δευτέρα Γυμνασίου. Οι συγχρονικές έρευνες επαναλήφθηκαν στο κάθε υπό μελέτη σχολείο τέσσερις φορές. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στην έρευνα ήταν όλοι οι μαθητές που ήταν εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επίπεδο. Τα ποσοστά απάντησης κυμαίνονταν από 91% έως 96% κάθε χρόνο (μαθητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο/ μαθητές που γράφτηκαν στο αντίστοιχο επίπεδο στο υπό μελέτη σχολείο ανά έτος). Επιπλέον, ζητήθηκε από τους γονείς των μαθητών να συμπληρώσουν ένα αυτό-χορηγούμενο ερωτηματολόγιο το φθινόπωρο του 2002 (τα ποσοστά απάντησης κυμαίνονταν στο 70%).

Το υπο-δείγμα της παρούσας μελέτης αποτελούταν από 1.388 Αφροαμερικανούς, Λατίνους και λευκούς μαθητές και τους γονείς τους, στα 32 σχολεία που είχαν τυχαία ενταχθεί σε συνθήκες ελέγχου (για να περιοριστεί τυχόν συνεπίδραση λόγω της παρέμβασης) και οι οποίοι ήταν παρόντες και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια κατά την έναρξη, το φθινόπωρο του 2002. Οι μαθητές του δείγματος ήταν κυρίως Αφροαμερικανοί ή Λατίνοι (44% και 39%, αντίστοιχα), υπήρχε περίπου ίδια κατανομή μεταξύ των δύο φύλων (48% άνδρες), είχαν ζήσει όλη τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες (85%), μιλούσαν αγγλικά στο σπίτι τους (74%), ζούσαν και με τους δύο γονείς τους (56%) και είχαν χαμηλό εισόδημα (79% λάμβαναν σίτιση δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή). Οι γονείς γενικά ήταν παντρεμένοι (55%), είχαν 1-3 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι (69%) και είχαν αποφοιτήσει, τουλάχιστον, από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (78%).

Πρωτόκολλο της έρευνας

Οι γονείς από την ομάδα των μαθητών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια το φθινόπωρο του 2002, όταν η ομάδα των μαθητών ξεκινούσε την έκτη Δημοτικού. Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας με τα ερωτηματολόγια στα σχολεία για τους μαθητές, μοιράστηκαν επίσης στους μαθητές ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή για τους γονείς, και τους ζητήθηκε να παραδώσουν το κλειστό πακέτο στο άτομο που είχε την πρωταρχική φροντίδα. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις για την αξιολόγηση της επικοινωνίας στην οικογένεια, των πεποιθήσεων σχετικά με τη χρήση αλκοόλ από τους νέους, τις συνήθειες σε σχέση με το αλκοόλ και άλλες δημογραφικές πληροφορίες. Όταν επιστράφηκαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, δόθηκαν $25,00 δολάρια στους γονείς, ενώ στους μαθητές δόθηκε μια δωροεπιταγή αξίας $5, επειδή παρέδωσαν το πακέτο στους γονείς τους.

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους μαθητές στο υπό μελέτη σχολείο το φθινόπωρο του 2002, την άνοιξη του 2003, την άνοιξη του 2004 και την άνοιξη του 2005, ενώ οι μαθητές φοιτούσαν στην έκτη Δημοτικού, στην πρώτη και στη δευτέρα Γυμνασίου. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν από τριμελείς ομάδες εκπαιδευμένου προσωπικού έρευνας από το Πανεπιστήμιο, βάσει σταθμισμένων πρωτοκόλλων έρευνας. Πριν από τη χορήγηση των ερωτηματολογίων δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές και τους γονείς να αρνηθούν τη συμμετοχή τους. Οι διαδικασίες έγκρισης από τους γονείς και συγκατάθεσης από τους μαθητές έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Αναθεώρησης για την Προστασία Ανθρώπων που Συμμετέχουν σε Έρευνες του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και το Τμήμα Νομικής για τα Δημόσια Σχολεία του Σικάγο. Από το Υπουργείο Υγείας και Υπηρεσιών για τον Άνθρωπο λήφθηκε ένα Πιστοποιητικό τήρησης του Απορρήτου, ώστε να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο το απόρρητο των απαντήσεων των μαθητών.

 

Μετρήσεις

Οι μετρήσεις περιλάμβαναν την αναφορά από τους γονείς σχετικά με την πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι. Οι γονείς απάντησαν σε έξι ερωτήσεις που αξιολογούσαν την πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι. Δημιουργήθηκε μια κλίμακα που αξιολογούσε την πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι, χρησιμοποιώντας τέσσερα από αυτά τα ερωτήματα: «Πόσο συχνά υπάρχει αλκοόλ στο σπίτι σας;», «Ελέγχετε την ποσότητα αλκοόλ που υπάρχει στο σπίτι σας;», «Κρατάτε το αλκοόλ κλειδωμένο στο σπίτι σας;» και «Πόσο δύσκολο θα ήταν για το δωδεκάχρονο παιδί σας να έχει πρόσβαση στο αλκοόλ στο σπίτι;» (Cronbach’s alpha: 0.76; εύρος 4-20). Τα υπόλοιπα δύο ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητοι παράγοντες με διχοτόμους απαντήσεις. Οι απαντήσεις στην ερώτηση: «Επιτρέπεται στο δωδεκάχρονο παιδί σας να πίνει αλκοολούχα ροφήματα στο σπίτι;» καταγράφηκαν έτσι ώστε «Όχι» να σημαίνει: «Δεν επιτρέπεται ποτέ», και «Ναι» να σημαίνει ένα συνδυασμό των παρακάτω «Ενίοτε επιτρέπεται μια γουλιά», «Μικρή ποσότητα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ένας γάμος», «Ορισμένες φορές επιτρέπεται, όπως σε γιορτές και άλλες οικογενειακές συγκεντρώσεις» και «Επιτρέπεται σχεδόν πάντοτε, αρκεί να επιβλέπει κάποιος από τους γονείς». Οι απαντήσεις στο ερώτημα «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πόσο συχνά ζητήσατε από το δωδεκάχρονό σας να σας φέρει ένα αλκοολούχο ποτό;» καταγράφηκαν έτσι ώστε: το «Όχι» να σημαίνει «0 φορές/Ποτέ» και το «Ναι» 1 φορά ή περισσότερο.

Αναφορά από τους εφήβους σχετικά με την πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης, οι μαθητές απάντησαν σε τρία ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι ή παροχή από τους γονείς τους. Τα δύο ερωτήματα εκτιμούσαν την ευκολία με την οποία οι μαθητές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι τους ή από τους γονείς («Πόσο δύσκολο θα ήταν για σένα να πάρεις αλκοόλ από το γονιό/τους γονείς ή τον κηδεμόνα σου;» και «Πόσο δύσκολο θα σου ήταν να βρεις αλκοόλ στο σπίτι;»). Οι απαντήσεις περιλάμβαναν τις ακόλουθες επιλογές: «Εύκολο», «Ούτε εύκολο ούτε δύσκολο» και «Δύσκολο». Ένα από τα ερωτήματα καλούσε τους μαθητές να εντοπίσουν πως προμηθεύτηκαν το αλκοόλ την τελευταία φορά που ήπιαν αλκοολούχο ποτό («Εάν έχεις πιει αλκοολούχο ποτό κάποια στιγμή, σκέψου πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπιες. Πώς βρήκες το ποτό;»). Στη συγκεκριμένη μελέτη οι δύο πιθανές απαντήσεις ήταν: «Σου το έδωσε ο γονιός ή ο κηδεμόνας σου» και «Το πήρες από το σπίτι».

Χρήση αλκοόλ από τον έφηβο. Η χρήση αλκοόλ αξιολογήθηκε μακροπρόθεσμα με πέντε ερωτήματα: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών σε πόσες περιστάσεις ή πόσες φορές ήπιες κάποιο αλκοολούχο ποτό;». «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών σε πόσες  περιστάσεις ή πόσες φορές ήπιες κάποιο αλκοολούχο ποτό;», «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών σε πόσες  περιστάσεις ή πόσες φορές ήπιες κάποιο αλκοολούχο ποτό;», «Σκέψου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πόσες φορές ήπιες πέντε ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά συνεχόμενα;» και «Έχεις ποτέ μεθύσει πραγματικά πολύ από αλκοολούχα ποτά, τόσο ώστε να πέσεις ή να νιώσεις άρρωστος;». Οι επιλογές στις απαντήσεις διχοτομήθηκαν, ώστε να αντανακλούν «0 περιστάσεις» έναντι «1 ή περισσότερες περιστάσεις».

Πρόθεση για χρήση αλκοόλ από τους εφήβους. Η πρόθεση για χρήση αλκοόλ των εφήβων εκτιμήθηκε μακροπρόθεσμα από τρεις ερωτήσεις: «Θα έπινες αλκοόλ, εάν στο πρόσφερε ο καλύτερός σου φίλος;», «Πιστεύεις ότι θα πιεις κάποιο αλκοολούχο ποτό μέσα στον επόμενο μήνα;» και «…όταν θα είσαι στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου;». Οι απαντήσεις ήταν διχοτόμες, ώστε να αντανακλούν το «Ναι», έναντι του «Όχι» και του «Όχι σίγουρα».

Συμμεταβλητές. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών επιλέχθηκαν κάποιες μετρήσεις και εντάχθηκαν ως συμμεταβλητές στις αναλύσεις. Αυτές ήταν η φυλή/εθνικότητα (οι νεαροί αφροαμερικανοί ήταν η ομάδα αναφοράς), η ηλικία, το φύλο και η σύνθεση της οικογένειας διχοτομημένες, έτσι ώστε «Μητέρα και πατέρας μαζί» συγκρινόταν με το «Άλλο» («Η μητέρα και ο πατέρας το ίδιο, σε χωριστά σπίτια», «Η μητέρα κυρίως», «Ο πατέρας κυρίως», «Οι παππούδες», «Άλλος συγγενής», «Οι θετοί γονείς», «Άλλο»). Συμπεριλήφθηκαν επίσης οι αναφορές των μαθητών σχετικά με την επικοινωνία γονιού/παιδιού (εύρος 6-30, Cronbach’s alpha 0.66) και οι οικογενειακές συζητήσεις για το αλκοόλ (εύρος 3-15, Cronbach’s alpha 0.77), καθώς και δύο μετρήσεις για τη χρήση αλκοόλ των ομοτίμων («Πόσο δύσκολο θα σου ήταν να προμηθευτείς αλκοόλ από κάποιο φίλο;» και «Πόσοι από τους φίλους σου πίνουν αλκοόλ;»). Ακόμη συμπεριλήφθηκαν, μετρήσεις των γονιών για τη γονική παρακολούθηση (εύρος 8-40, Cronbach’s alpha 0.70) και επικοινωνία για το αλκοόλ (εύρος 5-25, Cronbach’s alpha 0.87).

Διαδικασίες ανάλυσης

Για να εκτιμηθούν οι αλλαγές στη χρήση αλκοόλ και η πρόθεση για χρήση αλκοόλ με την πάροδο του χρόνου που οφείλονται στις αρχικές μετρήσεις της παροχής αλκοόλ από τους γονείς και της πρόσβασης σε αλκοόλ στο σπίτι, χρησιμοποιήσαμε ένα μεικτό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης [51]. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το GLIMMIX (SAS έκδοση 9.1), μια διαδικασία του SAS που έχει σχεδιαστεί για στατιστικά μοντέλα, όπου τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για να αντιμετωπίσει τις ελλείπουσες τιμές (missing values) αυτή η διαδικασία ευθυγραμμίζει τις παρατηρήσεις ανάλογα με το χρόνο, και έτσι δεν χρησιμοποιείται η διαγραφή κατά λίστα. Το δείγμα που αναλύθηκε περιελάμβανε 92,8% (n=1288) του συνολικού δείγματος λόγω ελλειπουσών τιμών κατά την έναρξη. Δεν υπήρχαν σημαντικές στατιστικές διαφορές σχετικά με τις δημογραφικές, ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές μεταξύ του αρχικού δείγματος και του δείγματος που τελικά αναλύθηκε. Ένα ποσοστό 72% της ομάδας των μαθητών συμπλήρωσαν 3 ή 4 ερωτηματολόγια, ενώ το 28% συμπλήρωσε μόνο 1 ή 2. Όλα τα στοιχεία από το follow-up χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Ωστόσο οι μαθητές που είχαν συμπληρώσει 3 ή 4 ερωτηματολόγια διέφεραν σημαντικά από αυτούς που είχαν συμπληρώσει 1 ή 2 ως προς το ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές, αυτοί δηλαδή που είχαν ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο, οι οποίοι δεν είχαν κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι τα αγγλικά και έπαιρναν σίτιση δωρεάν ή σε μισή τιμή ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν συμπληρώσει 3 ή 4 ερωτηματολόγια. Οι μαθητές που είχαν συμπληρώσει 3 ή 4 ερωτηματολόγια δεν διέφεραν σημαντικά από αυτούς που συμπλήρωσαν 1 ή 2 ερωτηματολόγια όσον αφορά την εθνικότητα, το φύλο, τη σύνθεση της οικογένειας, τη χρήση αλκοόλ και την πρόθεση για χρήση αλκοόλ.

Διερευνήσαμε και περιορίσαμε τη συγγραμμικότητα μεταξύ των παραγόντων πρόβλεψης μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται από τους Muller & Fetterman [52]. Αποκλείστηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι, χρόνια διαβίωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, απόδειξη για δωρεάν ή μειωμένης τιμής σίτιση και γονείς που είχαν καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι. Αφού εξαιρέσαμε τη συγγραμμικότητα για τις ανεξάρτητες μεταβλητές, εξετάσαμε ένα μοντέλο άνευ συνθηκών για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή και τις διμεταβλητές σχέσεις ανάμεσα σε κάθε αρχική μέτρηση γονικής παρακολούθησης και πρόσβασης σε αλκοόλ και για κάθε μία από τις οκτώ εξαρτημένες μεταβλητές. Τα μοντέλα άνευ συνθηκών  ανέφεραν σημαντική διακύμανση γύρω από την ευθεία κλίσης του συνολικού μέσου όρου. Δεδομένης της διασποράς των δεδομένων, επανακωδικοποιήσαμε όλα τα ερωτήματα σε δυαδικές απαντήσεις και εφαρμόσαμε ένα μοντέλο logit και μια διωνυμική συνάρτηση διακύμανσης. Επιπλέον, προσδιορίσαμε τα σχολεία ως μια φωλιασμένη τυχαία επίδραση για να ερμηνευθεί η επίδραση του ερευνητικού σχεδιασμού (δηλ. ομαδοποίηση μαθητών μέσα στο σχολείο). Μετά τους διαγνωστικούς ελέγχους των καταλοίπων (όπως περιγράφονται από τους Muller & Fetterman [52]), συγκρίναμε την προσαρμογή αρκετών δομών συνδιακύμανσης και επιλέξαμε μια μη-δομημένη δομή σφάλματος. Έπειτα εξετάσαμε τη λειτουργική μορφή κάθε εξαρτημένης μεταβλητής. Οι τετραγωνικές κλίσεις δεν ήταν σημαντικές για καμία από τις οκτώ εξαρτημένες μεταβλητές, έτσι περιλήφθηκε μόνο μια γραμμική κλίση. Κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές ελέγχθηκε με τη μέθοδο της παλινδρόμησης με τις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: ηλικία, αρχικές εκτιμήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής για το μαθητή, αναφορά του μαθητή σχετικά με την αποδοχή και πρόσβαση σε αλκοόλ, αναφορά του γονιού σχετικά με την άμεση παροχή και προσβασιμότητα σε αλκοόλ στο σπίτι και ένα σύνολο συμμεταβλητών. Σε αυτό το βήμα ελέγξαμε το σύνολο των αρχικών χαρακτηριστικών των μαθητών (φυλή/ εθνικότητα, φύλο και σύνθεση της οικογένειας), καθώς και την αναφορά των μαθητών σχετικά με την επικοινωνία γονιού/παιδιού, τις οικογενειακές συζητήσεις για το αλκοόλ, τη χρήση αλκοόλ από τους ομότιμους και την αναφορά του γονιού σχετικά με την παρακολούθηση και την επικοινωνία για το αλκοόλ (στον Πίνακα 1, φαίνονται όλες οι μεταβλητές που περιλήφθηκαν στο μοντέλο). Με την προσέγγιση του «τελευταίου προστιθέμενου» (γνωστής επίσης και ως «μερικού έλεγχου»), όπου οι εκτιμήσεις δεν εξαρτώνται από τη σειρά των μεταβλητών στο μοντέλο, η οποία αντιπροσωπεύει την επίδραση κάθε παράγοντα πρόβλεψης ελέγχοντας όλους τους άλλους. Τέλος, υπολογίσαμε το λόγο των πιθανοτήτων και το διάστημα εμπιστοσύνης για κάθε παράγοντα πρόβλεψης και για κάθε συμμεταβλητή σε κάθε μεταβλητή αποτελέσματος. Αυτού του είδους οι συγκριτικές μετρήσεις επιτρέπουν την ερμηνεία της ισχύος του συσχετισμού ανάμεσα σε κάθε παράγοντα πρόβλεψης, όταν ελεγχθούν οι συμμεταβλητές των αποτελεσμάτων. Στην παρούσα μελέτη, ο λόγος των πιθανοτήτων θα πρέπει να ερμηνευτεί ως τιμή προσαύξησης των λογαριθμικών πιθανοτήτων εμπλοκής σε μια συμπεριφορά (π.χ. σοβαρή χρήση αλκοόλ) κάθε χρονική στιγμή (δηλ. ένα έτος) για αύξηση μιας μονάδας στη μεταβλητή πρόβλεψης (π.χ. πρόσβαση στο σπίτι ή όχι).

 

Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική για τις μεταβλητές που περιλήφθηκαν σε κάθε μοντέλο
Μεταβλητή Μ.Ο. SD Ποσοστό θετικών απαντήσεων
       
Πρόσβαση στο Σπίτι κατά την Έναρξη
Αναφορά Μαθητή      
Την τελευταία φορά που ήπια, μου το έδωσαν οι γονείς 9.87
Την τελευταία φορά που ήπια, το βρήκα στο σπίτι 1.01
Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις αλκοόλ από τους γονείς σου1 2.83 0.46
Πόσο δύσκολο είναι να βρεις αλκοόλ από το σπίτι1 2.59 0.69
Αναφορά Γονιού      
Επετράπη στο δωδεκάχρονο να πιει αλκοόλ στο σπίτι 5.91
Ζητήσατε από το δωδεκάχρονο να σας φέρει αλκοόλ, τις τελευταίες 30 ημέρες 5.49
Κλίμακα πρόσβασης αλκοόλ στο σπίτι2 8.33 4.35
       
Συμμεταβλητές κατά την έναρξη
Μαθητής      
Αφροαμερικανός 44.46
Λατίνος 39.19
Λευκός     16.35
Φύλο (άντρας) 48.38
Σύνθεση της οικογένειας(μητέρα και πατέρας, μαζί) 55.91
Κλίμακα επικοινωνίας γονιού/ παιδιού3 21.04 4.42
Κλίμακα οικογενειακών συζητήσεων για το αλκοόλ4 10.56 3.51
Αριθμός φίλων που πίνουν αλκοόλ5 1.49 0.85  
Πόσο δύσκολο είναι να βρεις αλκοόλ από φίλους1 2.34 0.78  
Γονιός      
Κλίμακα γονικής παρακολούθησης6 32.86 4.19
Κλίμακα κατανάλωσης αλκοόλ7 19.12 5.66
       
Μεταβλητές αποτελεσμάτων/
Χρήση αλκοόλ από το Μαθητή      
Τον προηγούμενο χρόνο, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 19.57
Τον προηγούμενο χρόνο, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 45.28
Τον προηγούμενο μήνα, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 8.25
Τον προηγούμενο μήνα, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 25.31
Την προηγούμενη εβδομάδα, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 3.11
Την προηγούμενη εβδομάδα, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 11.12
Μέθυσε κάποια στιγμή, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 5.21
Μέθυσε κάποια στιγμή, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 16.52
Πέντε ή περισσότερα ποτά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 4.34
Πέντε ή περισσότερα ποτά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 10.21
Προθέσεις Χρήσης Αλκοόλ από το Μαθητή      
Θα έπινα αλκοόλ εάν μου το πρόσφερε ο καλύτερός μου φίλος, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 1.88
Θα έπινα αλκοόλ εάν μου το πρόσφερε ο καλύτερός μου φίλος, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 14.59
Θα πιω αλκοόλ μέσα στον επόμενο μήνα, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 1.01
Θα πιω αλκοόλ μέσα στον επόμενο μήνα, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 12.91
Θα πιω αλκοόλ στο Γυμνάσιο/λύκειο, στην έναρξη, έκτη Δημοτικού 7.02
Θα πιω αλκοόλ στο Γυμνάσιο/λύκειο, στο follow-up, δευτέρα Γυμνασίου 27.22
11 = εύκολο, 2 = μέτρια, 3 = δύσκολο

2εύρος: 4-20, υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή την κλίμακα υποδηλώνει περισσότερη πρόσβαση

3εύρος: 6-30, υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή την κλίμακα υποδηλώνει περισσότερη επικοινωνία μεταξύ γονιού/παιδιού

4εύρος: 3-15, υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή την κλίμακα υποδηλώνει περισσότερες συζητήσεις για το αλκοόλ στην οικογένεια

51 = κανένας, 2 = λίγοι, 3 = κάποιοι, 4 = πολλοί, 5 = σχεδόν όλοι

6εύρος: 11-40, υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή την κλίμακα υποδηλώνει περισσότερη παρακολούθηση από τους γονείς

7εύρος: 5-25, υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή την κλίμακα υποδηλώνει περισσότερη επικοινωνία για το αλκοόλ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το γενικευμένο μεικτό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης για κάθε μια από τις οκτώ μεταβλητές αποτελέσματος: χρήση αλκοόλ τον προηγούμενο χρόνο, χρήση αλκοόλ τον προηγούμενο μήνα, χρήση αλκοόλ την προηγούμενη εβδομάδα, μέθη, σοβαρό επεισόδιο κατανάλωσης αλκοόλ (πέντε ή περισσότερα ποτά στη σειρά, μέσα σε δύο εβδομάδες), πρόθεση να πιει αλκοόλ εάν του το πρόσφερε ο καλύτερός του φίλος, πρόθεση να πιει αλκοόλ μέσα στον επόμενο μήνα και πρόθεση να πιει αλκοόλ στο Γυμνάσιο.

 

Πίνακας 2. Παράγοντες πρόβλεψης που δεν επηρεάζονται από το χρόνο στην ηλικία των 12 ετών όσον αφορά την πορεία της χρήσης αλκοόλ και τις προθέσεις για χρήση από της ηλικία 12 έως 14 ετών
  Χρήση τον τελευταίο Χρόνο Χρήση τον τελευταίο Μήνα Χρήση την τελευταία εβδομάδα Μέθη
  Slope SE OR 95% CI Slope SE OR 95% CI Slope SE OR 95% CI Slope SE OR 95% CI
Σημείο Τομής -1.389** 0.533     -2.197*** 0.596     -3.977*** 0.789     -2.820*** 0.751    
Χρόνος 0.530*** 0.049 1.70 1.54-1.87 0.590*** 0.058 1.80 1.61-2.02 0.428*** 0.077 1.53 1.32-1.79 0.448*** 0.065 1.57 1.38-1.78
Ηλικία 0.204* 0.099 1.23 1.01-1.49 0.314** 0.116 1.37 1.09-1.72 0.261 0.147 1.30 0.97-1.73 0.470*** 0.135 1.60 1.23-2.09
Κατά την Έναρξη 1.105*** 0.149 3.02 2.25-4.05 0.609** 0.204 1.84 1.23-2.74 -0.196 0.402 0.82 0.37-1.81 1.698*** 0.247 5.46 3.36-8.88
Πρόσβαση στο σπίτι                                
Από το ερωτηματολόγιο των γονιών                                
Επιτρέπεται στο 12-χρονο να πιει αλκοόλ στο σπίτι 0.438* 0.222 1.55 1.00-2.39 0.286 0.238 1.33 0.84-2.12 0.431 0.284 1.54 0.88-2.69 0.871*** 0.262 2.39 1.43-4.00
Ζήτησα από το 12-χρονο να μου φέρει το ποτό μου 0.340 0.222 1.41 0.91-2.17 0.143 0.251 1.15 0.71-1.89 0.334 0.301 1.40 0.77-2.52 0.609* 0.282 1.84 1.06-3.20
Κλίμακα πρόσβασης στο σπίτι 0.024 0.014 1.02 1.00-1.05 0.015 0.016 1.02 0.98-1.05 0.001 0.021 1.00 0.96-1.04 -0.007 0.020 0.99 0.96-1.03
Από το ερωτηματολόγιο των μαθητών                                
Την τελευταία φορά που μέθυσα, πήρα το αλκοόλ από τους γονείς 0.945*** 0.183 2.57 1.80-3.68 0.843*** 0.176 2.32 1.64-3.28 0.990*** 0.207 2.69 1.79-4.04 0.828*** 0.203 2.29 1.54-3.41
Την τελευταία φορά που μέθυσα, πήρα το αλκοόλ από το σπίτι 0.520 0.564 1.68 0.56-5.08 0.583 0.562 1.79 0.59-5.39 1.394* 0.554 4.03 1.36-11.95 1.322* 0.580 3.75 1.20-11.69
Πόσο δύσκολο είναι να πάρω αλκοόλ από το γονιό -0.062 0.127 0.94 0.73-1.20 0.020 0.135 1.02 0.78-1.33 0.148 0.176 1.16 0.82-1.64 0.391* 0.178 1.48 1.04-2.10
Πόσο δύσκολο να βρεις αλκοόλ από το σπίτι -0.112 0.085 0.89 0.76-1.06 -0.232* 0.092 0.79 0.66-0.95 -0.230* 0.116 0.80 0.63-1.00 -0.308** 0.110 0.74 0.59-0.91
Συμμεταβλητές                                
Δημογραφικά                                
Λατίνοι 0.184 0.175 1.20 0.85-1.70 0.565** 0.199 1.76 1.18-2.62 0.327 0.245 1.39 0.85-2.26 0.201 0.216 1.22 0.80-1.88
Λευκοί -0.002 0.216 1.00 0.65-1.53 0.450 0.245 1.57 0.97-2.55 0.337 0.306 1.40 0.77-2.56 0.020 0.278 1.02 0.59-1.76
Φύλο -0.146 0.108 0.86 0.70-1.07 -0.272* 0.127 0.76 0.59-0.98 0.033 0.161 1.03 0.75-1.42 -0.053 0.154 0.95 0.70-1.28
Σύνθεση της Οικογένειας -0.157 0.116 0.85 0.68-1.07 0.060 0.137 1.06 0.81-1.39 0.169 0.175 1.18 0.84-1.67 0.030 0.164 1.03 0.75-1.42
Άλλο                                
Αριθμός φίλων που πίνουν αλκοόλ 0.347*** 0.069 1.41 1.24-1.62 0.480*** 0.072 1.62 1.40-1.86 0.500*** 0.082 1.65 1.40-1.94 0.293*** 0.085 1.34 1.14-1.58
Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις αλκοόλ από φίλο -0.131 0.076 0.88 0.76-1.02 -0.159 0.086 0.85 0.72-1.01 0.001 0.111 1.00 0.81-1.24 -0.098 0.104 0.91 0.74-1.11
Επικοινωνία γονιού/παιδιού -0.024 0.016 0.98 0.95-1.01 -0.033 0.018 0.97 0.93-1.00 -0.022 0.023 0.98 0.94-1.02 -0.026 0.022 0.97 0.93-1.02
Γονική παρακολούθηση -0.023 0.014 0.98 0.95-1.00 -0.012 0.016 0.99 0.96-1.02 -0.008 0.020 0.99 0.95-1.03 0.008 0.019 1.01 0.97-1.05
Οικογενειακές συζητήσεις για το αλκοόλ -0.015 0.020 0.99 0.95-1.03 -0.008 0.024 0.99 0.95-1.04 -0.012 0.030 0.99 0.93-1.05 -0.014 0.029 0.99 0.93-1.04
Ενημέρωση για το αλκοόλ 0.023* 0.011 1.02 1.00-1.05 0.005 0.013 1.01 0.98-1.03 0.013 0.017 1.01 0.98-1.05 -0.007 0.016 0.99 0.96-1.02
  Σοβαρό επεισόδιο κατανάλωσης Θα έπινα εάν μου το πρόσφερε ο καλύτερός μου φίλος Θα πιω τον επόμενο μήνα Θα πιω στο Λύκειο
  Slope SE OR 95% CI Slope SE OR 95% CI Slope SE OR 95% CI Slope SE OR 95% CI
Σημείο Τομής -3.180*** 0.803     -1.774* 0.758     -2.859*** 0.784     -1.386* 0.576    
Χρόνος 0.542*** 0.084 1.72 1.46-2.03 0.753*** 0.081 2.12 1.81-2.49 0.980*** 0.092 2.67 2.23-3.19 0.588*** 0.059 1.80 1.61-2.02
Ηλικία 0.439** 0.151 1.55 1.15-2.09 0.217 0.157 1.24 0.91-1.69 0.418* 0.166 1.52 1.10-2.10 0.131 0.114 1.14 0.91-1.43
Έναρξη 0.816** 0.308 2.26 1.23-4.14 1.152** 0.383 3.17 1.49-6.70 0.636 0.562 1.89 0.63-5.69 1.591*** 0.196 4.91 3.34-7.20
Πρόσβαση στο Σπίτι                                
Από το ερωτηματολόγιο για τους Γονείς                                
Επιτρέπεται στο 12-χρονο να πιει αλκοόλ στο σπίτι 0.659* 0.293 1.93 1.09-3.43 0.416 0.281 1.52 0.87-2.63 0.738* 0.289 2.09 1.19-3.69 0.070 0.235 1.07 0.68-1.70
Ζήτησα από το 12-χρονο να μου φέρει το ποτό μου -0.023 0.341 0.98 0.50-1.91 0.206 0.328 1.23 0.65-2.34 0.128 0.343 1.14 0.58-2.23 -0.067 0.257 0.94 0.56-1.55
Κλίμακα πρόσβασης στο σπίτι 0.012 0.022 1.01 0.97-1.06 -0.006 0.021 0.99 0.96-1.04 0.009 0.023 1.01 0.97-1.06 0.025 0.015 1.03 1.00-1.06
Από το ερωτηματολόγιο του μαθητή                                
Την τελευταία φορά που μέθυσα, πήρα το αλκοόλ από τους γονείς 0.714** 0.222 2.04 1.32-3.16 0.690** 0.215 1.99 1.31-3.04 0.653** 0.229 1.92 1.23-3.02 0.994*** 0.166 2.70 1.95-3.74
Την τελευταία φορά που μέθυσα, πήρα το αλκοόλ από το σπίτι 1.539** 0.582 4.66 1.49-14.60 0.900 0.636 2.46 0.71-8.56 1.346* 0.578 3.84 1.24-11.95 0.253 0.583 1.29 0.41-4.04
Πόσο δύσκολο είναι να πάρω αλκοόλ από το γονιό 0.088 0.179 1.09 0.77-1.55 0.138 0.173 1.15 0.82-1.61 -0.270 0.171 0.74 0.55-1.07 -0.026 0.132 0.97 0.75-1.26
Πόσο δύσκολο να βρεις αλκοόλ από το σπίτι -0.264* 0.123 0.77 0.60-0.98 -0.298** 0.113 0.74 0.60-0.93 -0.094 0.129 0.91 0.71-1.17 -0.142 0.092 0.87 0.73-1.04
Συμμεταβλητές                                
Δημογραφικά                                
Λατίνοι 0.347 0.286 1.41 0.80-2.50 0.376 0.266 1.46 0.86-2.47 -0.211 0.231 0.81 0.51-1.29 -0.029 0.196 0.97 0.66-1.44
Λευκοί -0.131 0.376 0.88 0.42-1.84 0.835** 0.307 2.30 1.26-4.23 -0.115 0.295 0.89 0.50-1.60 0.147 0.238 1.16 0.72-1.85
Φύλο -0.042 0.171 0.96 0.69-1.34 0.034 0.164 1.04 0.75-1.43 -0.250 0.179 0.78 0.55-1.11 0.037 0.122 1.04 0.82-1.32
Σύνθεση οικογένειας 0.120 0.186 1.13 0.78-1.63 -0.028 0.178 0.97 0.69-1.38 0.427* 0.195 1.53 1.05-2.25 -0.008 0.130 0.99 0.77-1.28
Άλλο                                
Αριθμός φίλων που πίνουν αλκοόλ 0.544*** 0.087 1.72 1.45-2.04 0.381*** 0.085 1.46 1.24-1.73 0.521*** 0.086 1.68 1.42-1.99 0.234** 0.072 1.26 1.10-1.46
Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις αλκοόλ από φίλο -0.034 0.115 0.97 0.77-1.21 -0.377*** 0.109 0.69 0.55-0.85 -0.139 0.118 0.87 0.69-1.10 -0.177* 0.084 0.84 0.71-0.99
Επικοινωνία γονιού/παιδιού -0.078** 0.024 0.93 0.88-0.97 -0.047* 0.023 0.95 0.91-1.00 -0.045 0.025 0.96 0.91-1.00 -0.039* 0.017 0.96 0.93-1.00
Γονική παρακολούθηση 0.005 0.022 1.01 0.96-1.05 0.007 0.021 1.01 0.97-1.05 0.008 0.022 1.01 0.97-1.05 0.006 0.015 1.01 0.98-1.04
Οικογενειακές συζητήσεις για το αλκοόλ 0.045 0.032 1.05 0.98-1.11 -0.044 0.030 0.96 0.90-1.02 -0.018 0.033 0.98 0.92-1.05 0.009 0.023 1.01 0.97-1.06
Ενημέρωση για το αλκοόλ -0.008 0.018 0.99 0.96-1.03 -0.021 0.016 0.98 0.95-1.01 -0.007 0.018 0.99 0.96-1.03 -0.018 0.012 0.98 0.96-1.01
*p < .05

**p < .01

***p < .001

 

 

Πρόσβαση στο αλκοόλ και χρήση στο σπίτι

Χρήση αλκοόλ τον προηγούμενο χρόνο. Όλες οι αναλύσεις ελέγχθηκαν για τις συμμεταβλητές των δημογραφικών στοιχείων, της οικογένειας και των ομοτίμων. Παρατηρήσαμε μια σημαντική αύξηση όσον αφορά την πορεία χρήσης αλκοόλ τον προηγούμενο χρόνο από τις ηλικίες 12 έως 14 ετών, στην αρχή της έκτης Δημοτικού (ηλικία 12 ετών), οι μαθητές ανέφεραν ότι την τελευταία φορά που ήπιαν, το αλκοολούχο ποτό τους δόθηκε από κάποιον γονιό τους (β = 0,94, p < 01, OR = 2.6) καθώς και όταν οι γονείς ανέφεραν ότι επετράπη στο δωδεκάχρονο παιδί τους να πιει αλκοόλ στο σπίτι (β = 0,44, p < 05, OR = 1.6).

Χρήση αλκοόλ τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην πορεία της χρήσης αλκοόλ τον προηγούμενο μήνα μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι στην ηλικία των 12, ανέφεραν ότι την τελευταία φορά που ήπιαν έλαβαν το αλκοόλ από κάποιο γονιό τους (β = 0,84, p < 01, OR = 2.3). Σημαντική μείωση υπήρξε στην πορεία της χρήσης αλκοόλ τον προηγούμενο μήνα μεταξύ των μαθητών που ανέφεραν, στην ηλικία των 12 ετών, ότι ήταν δυσκολότερο να πάρουν αλκοόλ από το σπίτι (β = -0,23, p < 05, OR = 0.8).

Χρήση αλκοόλ την προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική αύξηση στην πορεία της χρήσης αλκοόλ την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρήθηκε μεταξύ των μαθητών που ανέφεραν, στην ηλικία των 12 ετών, ότι την τελευταία φορά που ήπιαν έλαβαν το αλκοόλ από κάποιο γονιό τους (β = 0,99, p < 01, OR = 2.7). Στην πορεία του χρόνου, οι μαθητές ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν χρήση αλκοόλ την προηγούμενη εβδομάδα όταν, στην ηλικία των 12 ετών, ήταν δυσκολότερο να προμηθευτούν το αλκοόλ από το σπίτι (β = -0,23, p < 05, OR = 0.8).

Μέθη. Σημαντική αύξηση στην πορεία της μέθης παρατηρήθηκε, όταν οι μαθητές ανέφεραν, στην ηλικία των 12 ετών, ότι την τελευταία φορά που ήπιαν έλαβαν το αλκοόλ από κάποιο γονιό τους (β = 0,83, το p < 01, OR = 2.3), πήραν το αλκοόλ από το σπίτι (β = 1,32, p < 05, OR = 3.8), όταν ανέφεραν ότι ήταν δυσκολότερο να πάρουν το αλκοόλ από τους γονείς τους (β = 0,39, p < 05, OR = 1.5), όταν οι γονείς τους ανέφεραν ότι επετράπη στους μαθητές να πιούν στο σπίτι (β = 0,87, p < 01, OR = 3.0) και όταν οι γονείς είχαν ζητήσει από το δωδεκάχρονο παιδί τους να τους φέρει ένα αλκοολούχο ποτό τον προηγούμενο μήνα (β = 0,61, p < 05, OR = 1.8). Σημαντική μείωση στην πορεία της μέθης σημειώθηκε, όταν οι μαθητές ανέφεραν στην ηλικία των δώδεκα ετών ότι ήταν δυσκολότερο να πάρουν αλκοόλ από το σπίτι (β = -0,31, p < 01, OR = 0.7).

Σοβαρό επεισόδιο χρήσης αλκοόλ. Σημαντική αύξηση στην πορεία των σοβαρών επεισοδίων χρήσης αλκοόλ (με πέντε ή περισσότερα ποτά στη σειρά στις τελευταίες δύο εβδομάδες) παρατηρήθηκε για τους μαθητές οι οποίοι, στην ηλικία των 12 ετών, ανέφεραν ότι την τελευταία φορά που ήπιαν προμηθεύτηκαν το αλκοόλ από κάποιο γονιό (β = 0,71, p < 01, OR = 2.0), έλαβαν το αλκοόλ από το σπίτι (β = 1,54, p < 01, OR = 4.7) και ο γονιός τους επέτρεψε να πιουν στο σπίτι (β = 0,66, p < 05, OR = οι μαθητές 1.9). Ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν σοβαρό επεισόδιο χρήσης αλκοόλ στην πορεία του χρόνου, όταν ήταν δυσκολότερο να πάρουν αλκοόλ από το σπίτι (β = -0,26, p < 05, OR = 0.8).

Πρόθεση για χρήση αλκοόλ και πρόσβαση στο αλκοόλ στο σπίτι

Θα πιουν, εάν τους το προφέρει ο καλύτερος τους φίλος. Σημαντικά υψηλότερη πορεία όσον αφορά την πρόθεση να πιει αλκοόλ, εάν του το προσφέρει ο καλύτερός του φίλος, παρατηρήθηκε μεταξύ των μαθητών που ανέφεραν, στην ηλικία των 12 ετών, ότι την τελευταία φορά που ήπιαν το αλκοόλ τους δόθηκε από κάποιο γονιό τους (β = 0,69, p < 01, OR = 2.0). Σημαντικά χαμηλότερη πορεία όσον αφορά την πρόθεση να πιει αλκοόλ, εάν του το προσφέρει ο καλύτερός του φίλος, παρατηρήθηκε μεταξύ των μαθητών που ανέφεραν, στην ηλικία των 12 ετών, ότι ήταν δυσκολότερο να πάρουν αλκοόλ από το σπίτι (β = -0,30, p < 01, OR = 0.7).

Θα πιουν τον επόμενο μήνα. Σημαντική αύξηση, όσον αφορά την πρόθεση να πιει αλκοόλ τον επόμενο μήνα, παρατηρήθηκε για τους μαθητές που στην ηλικία των 12 ετών ανέφεραν ότι την τελευταία φορά που ήπιαν έλαβαν το αλκοόλ από κάποιο γονιό τους (β = 0,65, p < 01, OR = 1.9), το πήρε από το σπίτι (β = 1,35, p < 05, OR = 3.8) και όταν οι γονείς τους είχαν επιτρέψει να πιουν στην έκτη Δημοτικού (β = 0,74, p < 05, OR = 2.1).

Θα πιουν στο Γυμνάσιο. Σημαντική αύξηση όσον αφορά την πρόθεση να πιει αλκοόλ στο Γυμνάσιο αναφέρθηκε μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι στην ηλικία των 12 ετών, ανέφεραν ότι την τελευταία φορά που ήπιαν, έλαβαν το αλκοόλ από κάποιο γονιό τους (β = 0,99, p < 01, OR = 2.7).

Σύνοψη των μετρήσεων της πρόσβασης σε αλκοόλ στο σπίτι

Συνολικά, το 19% των μαθητών του δείγματος ανέφερε πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι (απάντησαν θετικά σε κάποιο από αυτά τα τέσσερα ερωτήματα: αναφορά των μαθητών σχετικά με την παροχή αλκοόλ από κάποιο γονέα, αναφορά των μαθητών σχετικά με την προμήθεια αλκοόλ από το σπίτι, αναφορά των γονιών ότι το παιδί έχει άδεια να πίνει αλκοόλ, αναφορά των γονιών ότι ζήτησαν από το παιδί τους να τους φέρει αλκοολούχο ποτό). Με τη συνοπτική περιγραφή των ερωτημάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, οι μαθητές που ανέφεραν οποιαδήποτε πρόσβαση σε αλκοόλ στο σπίτι ή από τους γονείς τους είχαν μια σημαντικά αυξανόμενη πορεία χρήσης αλκοόλ τον προηγούμενο χρόνο [OR = 2,3 (1.75-2.97)], χρήση αλκοόλ τον προηγούμενο μήνα [OR = 1,9 (1.43-2.54)], χρήση αλκοόλ την προηγούμενη εβδομάδα [OR = 2,3 (1.63-3.30)] μέθη [OR = 2,7 (1.99-3.87)], σοβαρό επεισόδιο κατανάλωσης [OR = 1,7 (1.18-2.51)], πρόθεση για κατανάλωση αλκοόλ εάν του το προσφέρει ο καλύτερός του φίλος [OR = 1,8 (1.28-2.63)], πρόθεση να πιει μέσα στον επόμενο μήνα [OR = 2,0 (1.36-2.96)] και πρόθεση να πιει στο Γυμνάσιο [OR = 2,0 (1.48-2.56), Βλέπε Σχήμα 1].

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τις αναφορές μαθητών και γονιών για τη δυνατότητα πρόσβασης αλκοόλ στο σπίτι στην πορεία της χρήσης και της πρόθεσης για χρήση αλκοόλ στην εφηβική ηλικία. Από τις μετρήσεις για την πρόσβαση αλκοόλ στο σπίτι που αναφέρονται από τους γονείς, το να επιτρέπουν στο δωδεκάχρονο παιδί τους να πίνει στο σπίτι συνδέθηκε σημαντικά με τις αυξητικές τάσεις της χρήσης αλκοόλ τον προηγούμενο χρόνο, τη μέθη, το σοβαρό επεισόδιο χρήσης και την πρόθεση να πιει τον επόμενο μήνα (OR = 1.5 έως 3.0). Ακόμη, εάν ο γονιός είχε ζητήσει από το μαθητή να του φέρει ένα αλκοολούχο ποτό τις προηγούμενες 30 ημέρες, αυτό αποτελούσε σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης για την αυξανόμενη πορεία της μέθης (OR = 1.8). Η κλίμακα αναφοράς από τους γονείς σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στο αλκοόλ στο σπίτι δεν ήταν σημαντική μεταβλητή για κανένα από τα αποτελέσματα. Από τις μετρήσεις στις αναφορές των μαθητών, το να έχουν προμηθευτεί αλκοόλ από τους γονείς τους στην τελευταία κατανάλωση αλκοόλ που έκαναν, εμφανίστηκε σημαντική μεταβλητή κατ’επανάληψη για όλα τα αποτελέσματα (OR = 1.9 έως 2.7). Στις αναφορές των μαθητών η λήψη  αλκοόλ από το σπίτι αύξησαν σημαντικά την πορεία της μέθης, του σοβαρού επεισοδίου χρήσης και της πρόθεσης για χρήση τον επόμενο μήνα (OR = 3.8 έως 4.7). Περαιτέρω, η δυσκολία που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει στο να προμηθευτούν το αλκοόλ από το σπίτι συνδέθηκε σημαντικά με μικρότερη πορεία της χρήσης τον προηγούμενο μήνα και την προηγούμενη εβδομάδα, τη μέθη, του σοβαρού επεισοδίου χρήσης και της πρόθεσης να πιουν, εάν τους το προσέφερε ο καλύτερός τους φίλος (OR = 0,7 έως 0.8). Η δυσκολία που αντιλαμβάνονται να υπάρχει στο να τους δοθεί αλκοόλ από έναν από τους γονείς, συνδεόταν σημαντικά με την τροχιά της μέθης, καθώς η πορεία αυτής της επίδρασης ήταν αντίθετη από την αναμενόμενη, ενώ η πορεία της μέθης αυξάνεται καθώς γίνεται δυσκολότερο να τους δοθεί αλκοόλ από έναν από τους δύο γονείς (OR = 1.5).

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη δυνατότητα που έχουν οι γονείς να επηρεάσουν τις συμπεριφορές κατανάλωσης αλκοόλ του παιδιού τους, είτε παρέχοντάς τους άμεσα αλκοόλ είτε όντας διαθέσιμο στο σπίτι. Οι νέοι του δείγματος που τους δόθηκε αλκοόλ από τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατανάλωσής του ήταν 2 έως 3 φορές πιθανότερο να πιούν αλκοόλ και να έχουν την πρόθεση να πιούν ανά έτος από εκείνους που δεν είχαν λάβει. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το 20% των μαθητών του δείγματος ανέφερε πρόσβαση στο αλκοόλ στο σπίτι όταν ήταν 12 ετών. Αυτοί οι μαθητές είχαν, κατά μέσον όρο, τουλάχιστον δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν όλες τις συμπεριφορές κατανάλωσης αλκοόλ σε σύγκριση με τους αντίστοιχους νέους που δεν είχαν πρόσβαση. Δεδομένων αυτών των ευρημάτων, οι ενέργειες των γονιών όσον αφορά την παροχή και τη δυνατότητα πρόσβασης στο αλκοόλ στο σπίτι παρέχουν μια ευκαιρία να αποτραπεί ή/και να μειωθεί η χρήση αλκοόλ μεταξύ των ανηλίκων.

Παλαιότερες έρευνες σχετικά με το ρόλο της πρόσβασης και της άμεσης παροχής αλκοόλ από τους γονείς στο σπίτι όσον αφορά τη συμπεριφορά και τις προθέσεις κατανάλωσης των νέων οδήγησαν σε μικτά συμπεράσματα [16, 35, 37, 43-48]. Εντούτοις, μόνο δύο από αυτές τις μελέτες [16, 37] χρησιμοποίησαν διαχρονικά στοιχεία και καμία δεν περιέλαβε αναφορές και από τους μαθητές και από τους γονείς τους. Οι Warner και White [16] παρατήρησαν ότι η πρόωρη έναρξη χρήσης αλκοόλ προέβλεπε μελλοντικό πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ και αυτός ο συσχετισμός ήταν εμφανής μεταξύ των εφήβων που άρχισαν τη χρήση αλκοόλ εκτός του οικογενειακού πλαισίου. Οι Jackson, Henriksen και Dickinson [37] διαπίστωσαν ότι οι νέοι που προέρχονταν από χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, μη αστικό περιβάλλον, όπου οι γονείς τους επέτρεπαν να πίνουν στο σπίτι διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για χρήση αλκοόλ. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με τη μελέτη του Jackson [37], και δείχνουν ότι οι αναφορές των μαθητών σχετικά με τη διαθεσιμότητα αλκοόλ από τους γονείς και στο σπίτι, καθώς επίσης και οι αναφορές των γονιών σχετικά με την παροχή αλκοόλ στα παιδιά τους, αύξησαν σημαντικά την πορεία των νεαρών εφήβων στη χρήση και την πρόθεση για χρήση αλκοόλ. Ακόμη, τα πιο υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης δυσκολίας για την προσφορά αλκοόλ από τους γονείς ή από το σπίτι μείωσαν σημαντικά την πορεία της χρήσης αλκοόλ τον προηγούμενο μήνα και την προηγούμενη εβδομάδα, της μέθης, του σοβαρού επεισοδίου χρήσης και των προθέσεων να πιουν, εάν τους το πρόσφερε ο καλύτερός τους φίλος. Η αναφορά των μαθητών για την προσφορά αλκοόλ από τους γονείς ήταν ο πιο σίγουρος παράγοντας πρόβλεψης της χρήσης και της πρόθεσης για χρήση αλκοόλ.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ότι η γονική άδεια να πιει αλκοόλ και ο βαθμός στον οποίο το αλκοόλ είναι διαθέσιμο στο σπίτι συνδέθηκε σημαντικά με τη χρήση του στην πορεία του χρόνου, ακόμα και όταν ελέγχθηκε η επικοινωνία γονιών/ παιδιών σχετικά με θέματα που αφορούν το αλκοόλ, η γονική παρακολούθηση και η επιρροή από τους ομότιμους. Παρόλο που ο γονικός έλεγχος και οι παράγοντες που αφορούν τους ομότιμους παίζουν σημαντικό ρόλο [25-33], τα δεδομένα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι οι γονικές ενέργειες σχετικά με το αλκοόλ στο σπίτι αποτελούν επίσης ένα εμφανές και σημαντικό πλαίσιο για τις μελλοντικές προσπάθειες πρόληψης.

Ωστόσο, και η παρούσα μελέτη έχει περιορισμούς. Κατ’ αρχάς, εξετάσαμε τα αποτελέσματα της πρόσβασης στο αλκοόλ στο σπίτι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (ηλικία 12 ετών) ως παράγοντα πρόβλεψης της πορείας της χρήσης αλκοόλ από τα 12 έως τα 14 έτη. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν πώς η σχέση μεταξύ της πρόσβασης στο αλκοόλ στο σπίτι και της παροχής αλκοόλ από τους γονείς μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της αναπτυξιακής περιόδου της εφηβείας. Κατά δεύτερον, το δείγμα αυτής της μελέτης ήταν νέοι από αστικό, χαμηλού εισοδήματος περιβάλλον, διαφορετικών εθνικοτήτων σε μια μεγάλη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάλυπτε μόνο την πρώιμη εφηβεία. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες, για να μελετηθούν οι σχέσεις που παρουσιάζονται εδώ, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων που βρίσκονται στη μεσαία και τελική φάση της εφηβικής περιόδου που ζουν σε διαφορετικό πλαίσιο, καθώς μπορεί να μην εμφανίζεται συνέπεια μεταξύ των διαφορετικών περιόδων ανάπτυξης ή των διαφορετικών οικονομικών και πολιτιστικών πλαισίων. Εντούτοις, η πρώιμη εφηβεία αποτελεί μια σημαντική ηλικιακή περίοδο δεδομένου ότι καλύπτει στο μέγιστο βαθμό τα χρόνια έναρξης της χρήσης αλκοόλ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συμφωνούν με μια άλλη διαχρονική μελέτη με λευκούς, νεαρούς εφήβους, από αγροτική περιοχή [37].

 

Συμπεράσματα

Η αναθεώρηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εντόπισε εννέα μελέτες που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν εδώ [16, 35, 37, 43-48], τα συμπεράσματα ποικίλλουν μεταξύ των μελετών. Ωστόσο, μόνο δύο από αυτές [16, 37] χρησιμοποίησαν διαχρονικά στοιχεία και καμία δεν περιέλαβε τις αναφορές από τους μαθητές και τους γονείς τους. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε διαχρονικά στοιχεία με τις μετρήσεις τόσο των νεαρών εφήβων όσο και των γονέων τους, και τα συμπεράσματά μας συμφωνούν με τα προαναφερθέντα [37, 44, 46-48]. Τα αποτελέσματα παρέχουν αποδείξεις ότι η παροχή αλκοόλ από τους γονείς και η μεγαλύτερη πρόσβαση στο αλκοόλ στο σπίτι συνδέονται με αύξηση της χρήσης αλκοόλ και της πρόθεσης για χρήση με την πάροδο του χρόνου για τους νεαρούς εφήβους που ζουν σε ένα χαμηλού εισοδήματος, πολυ-εθνικό, και αστικό περιβάλλον. Όταν αυτά τα ευρήματα εξεταστούν μαζί με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους [1-10] και την αρνητική σχέση μεταξύ των συνεπειών από το αλκοόλ και της ηλικίας έναρξης χρήσης αλκοόλ [1-15], είναι σαφές ότι οι γονείς μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη.

 

Ευχαριστίες

Αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από μια επιχορήγηση από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση αλκοόλ και τον Αλκοολισμό (R01 AA013458), που απονεμήθηκε στην Dr Kelli A. Komro. Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την Karen Alfano, MBA, για το σχεδιασμό της έρευνας και τη διαχείριση της συλλογής δεδομένων, τον  Kian Farbakhsh, M.S., για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και τη Cheryl Perry, PhD, για τη συνολική προσφορά της στη μελέτη PNC. Αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη τη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων τους.

 

Συγκρούσεις συμφερόντων

Οι συγγραφείς δεν έχουν κανένα οικονομικό αντικρουόμενο συμφέρον.

 

ΣτΜ: Για την απόδοση των ερευνητικών όρων συνεργαστήκαμε με τον Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 1. Borowsky, I., Ireland, M., & Resnick, M.D. Adolescent suicide attempts: risks and protectors. Pediatrics 2001; 107: 485-493.
 2. Dunn, M., Bartee, R.T., & Perko, M.A. Self-reported alcohol use and sexual behaviors of adolescents. Psychol Rep 2003; 92: 339-348.
 3. Greenfeld, L. Alcohol and Crime: An Analysis of National Data on the Prevalence of Alcohol Involvement in Crime. Washington, DC: United States Department of Justice; 1998.
 4. Gyimah-Brempong, K. Alcohol availability and crime: evidence from census tract data. Southern Econ J 2001; 68: 2-22.
 5. National Highway Transportation Safety Administration. Traffic Safety Facts 2003: Young Drivers. Washington, DC: United States Department of Transportation; 2004.
 6. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Tenth Special Report to the US Congress on Alcohol Abuse and Health. Rockville, MD: United States Department of Health and Human Services; 2000.
 7. Smith, G., Branas, C.C., & Miller, T.R. Fatal non-traffic injuries involving alcohol: a meta-analysis. Ann Emerg Med 1999; 33: 659-668.
 8. Sorenson, S. & Berk, R.A. Handgun sales, beer sales, and youth homicide, California, 1972-1993. J Public Health Policy 2001; 22: 182-197.
 9. Brown, S., Tapert, S.F., Granholm, E., & Delis, D.C. Neurocognitive functioning of adolescents: effects of protracted alcohol use. Alcohol Clin Exp Res 2000; 24: 167-171.
 10. Monti, P., Miranda, R, & Nixon, K. Adolescence: booze, brains, and behavior. Alcohol Clin Exp Res 2005; 29: 207-220.
 11. DeWit, D., Adlaf, E.M., Offord, D.R., & Ogborne, A.C. Age at first alcohol use: a risk factor for development of alcohol disorders. Am J Psychiatry 2000; 157: 745-750.
 12. Ellickson, P., Tucker, J.S., & Klein, D.J. Ten-year prospective study of public health problems associated with early drinking. Pediatrics 2003; 111: 949-955.
 13. Guo, J., Chung, I., Hill, K.G., Hawkins, J.D., Catalano, R.F., & Abbott, R.D. Developmental relationships between adolescent substance use and risky sexual behavior in young adulthood. J Adolesc Health 2002; 31: 354-362.
 14. McGue, M., Iacono, W.G., Legrand, L.N., Malone, S., & Elkins, I. Origins and consequences of age at first drink. I. Associations with substance-use disorders, disinhibitory behavior and psychopathology, and P3 amplitude. Alcohol Clin Exp Res 2001; 25: 1156-1165.
 15. Stueve, A. & O’Donnell, L.N. Early alcohol initiation and subsequent sexual and alcohol risk behaviors among urban youths. Am J Public Health 2005; 95: 887-893.
 16. Warner, L.A. & White, H.R. Longitudinal effects of age at onset and first drinking situations on problem drinking. Substance Use & Misuse 2003; 38: 1983-2016.
 17. Johnston, L., O’Malley, P.M., Bachman, J.G., & Schulenberg, J.E. Monitoring the future national results on adolescent drug use: overview of key findings, 2005. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse; 2006.
 18. Hibell, B., Andersson, B., Bjarnason, T., Ahlstrom, S. Balakireva, O., Kokkevi, A., et al. The ESPAD Report 2003: Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. Stockholm, Sweden: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs and the Popidou Group at the Council of Europe; 2004.
 19. Komro, K.A. & Toomey, T.L. Strategies to prevent underage drinking. Alcohol Res Health 2002; 26: 5-14.
 20. Wagenaar, A.C. & Perry, C.L. Community strategies for the reduction of youth drinking: theory and application. J Res Adolesc 1994; 4: 319-345.
 21. Beal, A., Ausiello, J., & Perrinn, J. Social influence on health-risk behaviors among minority middle school students. J Adolesc Health 2001; 28: 474-480.
 22. Ennett, S. & Bauman, K.E. Mediators in the relationship between parental and peer characteristics and beer drinking by early adolescents. J Appl Soc Psychol 1991; 21: 1699-1711.
 23. Yu, J. The association between parental alcohol-related behaviors and children’s drinking. Drug Alcohol Depend 2003; 69: 253-262.
 24. Zhang, L., Welte, J.W., & Wieczorek, W.G. The influence of parental drinking and closeness on adolescent drinking. J Stud Alcohol 1999; 60: 245-251.
 25. Barnes, G., Reifman, A.S., Farrell, M.P., & Dintcheff, B.A. The effects of parenting on the development of adolescent alcohol misuse: a six wave latent growth model. J Marriage Fam 2000; 62: 175-186.
 26. Barnes, G. & Farrell, M.P. Parental support and control as predictors of adolescent drinking, delinquency and related problem behaviors. J Marriage Fam 1992; 54: 763-776.
 27. Engels, R. & van der Vorst, H. The roles of parents in adolescent and peer alcohol consumption. Netherlands‘ Journal Soc Sci 2003; 39: 53-68.
 28. Stice, E. & Barrera, M. A longitudinal examination of the reciprocal relations between perceived parenting and adolescents’ substance use and externalizing behaviors. Dev Psychol 1995; 31: 322-334.
 29. Wood, M., Read, J.P., Mitchell, R.E., & Brand, N.H. Do parents still matter? Parent and peer influences on alcohol involvement among recent high school graduates. Psychol Addict Behav 2004; 18: 19-30.
 30. Boyle, J., & Boekeloo, B.O. Perceived parental approval of drinking and its impact on problem drinking behaviors among first-year college students. J Am Coll Health 2006; 54: 238-244.
 31. Nash, S., McQueen, A., & Bray, JH. Pathways to adolescent alcohol use: family environment, peer influence, and parental expectations. J Adolesc Health 2005; 37: 19-28.
 32. Stice, E., Bareera, M., & Chassin, L. Prospective differential predictions of adolescent alcohol use and problem use examining the mechanisms of effect. J Abnorm Psychol 1998; 107: 616-628.
 33. Yarnold, B. The use of alcohol by Miami’s adolescent public school students 1992: Peers, risk-taking and availability as central forces. J Drug Educ 1998; 28: 211-233.
 34. Ary, D., Tildesley, E., Hop, H., & Andrews, J. The influences of parent, sibling, and peer modeling and attitudes in adolescent use of alcohol. Int J Addict 1993; 28: 853-880.
 35. Foley, K., Altman, D., Durant, R.H., & Wolfson, M. Adults’ approval and adolescents’ alcohol use. J Adolesc Health 2004; 34: 345.e17-e.26.
 36. Harrison, P., Fulkerson, J.A., & Park, E. The relative importance of social versus commercial sources in youth access to tobacco, alcohol and other drugs. Prev Med 2000; 31: 39-48.
 37. Jackson, C., Henriksen, L., & Dickinson, D. Alcohol-specific socialization, parenting behaviors and alcohol use by children. J Stud Alcohol 1999; 60: 362-367.
 38. Maisey, A. & Davies, G.J. A case study approach: underage drinking in adolescents. J R Soc Health 2003; 123: 52-54.
 39. Marsden, J., Boys, A., Farrell, M., Stillwell, G., Hutchings, K., Hillebrand, J., et al. Personal and social correlates of alcohol consumption among mid-adolescents. British J Dev Psychol 2005; 23: 427-450.
 40. Smart, R., Adlaf, E.M., & Walsh, G.W. Procurement of alcohol and underage drinking among adolescents in Ontario. J Stud Alcohol 1996; 57: 419-424.
 41. Williams, S. & Mulhall, P.F. Where public school students in Illinois get cigarettes and alcohol: Characteristics of minors who use different sources. Prev Sci 2005; 6: 47-57.
 42. Rossow, I., Pape, H. & Storvoll, E.E. Sources of intoxication–how do adolescents get hold of alcohol? Tidsskr Nor Laegeforen (J Norweigian Med Assoc) 2005; 125: 1160-1162.
 43. Dent, C., Grube, J.W., & Biglan, A. Community level alcohol availability and enforcement of possession laws as predictors of youth drinking. Prev Med 2005; 40: 355-362.
 44. Wagenaar, A.C., Toomey, T.L., Murray, D.M., Short, B.J., Wolfson, M., & Jones-Webb, R. Sources of alcohol for underage drinkers. J Stud Alcohol 1996; 57: 325-333.
 45. Hayes, L., Smart, D., Toumbourou, J.W., & Sanson, A. Parenting Influences on Adolescent Alcohol Use. Melbourne, Australia: Australian Institute of Family Studies; 2004.
 46. Lundborg, P. Young people and alcohol: An econometric analysis. Addiction 2002, 97: 1573-1582.
 47. Resnick, M.D., Bearman, P.S., Blum, R.W., Bauman, K.E., Harris, K.M., Jones, J., et al. Protecting adolescents from harm: Findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. JAMA 1997; 278: 823-832.
 48. Swahn, M.H. & Hammig, B.J. Prevalence of youth access to alcohol, guns, illegal drugs, or cigarettes in the home and association with health-risk behaviors. Ann Epidemiology 2000; 10: 452.
 49. Komro, K.A., Perry, C.L., Veblen-Mortenson, S., Bosma, L.M., Dudovitz, B.S., Williams, C.L., et al. Brief report: the adaptation of Project Northland for urban youth. J Pediatr Psychol 2004; 29: 457-466.
 50. Komro, K.A., Perry, C.L., Veblen-Mortenson, S., Farbakhsh, K., Kugler, K.C., Alfano, K.A., et al. Cross-cultural adaptation and evaluation of a home-based program for alcohol use prevention among urban youth: The “Slick Tracy Home Team Program.” J Prim Prev 2006; 27: 135-154.
 51. SAS Institute. SAS/STAT USer’s Guide, Version 9. Cary, NC: SAS Institute, Inc.; 2002.
 52. Muller, K.E. & Fetterman, B.A. Regression and ANOVA: An integrated approach using SAS software. Cary, NC: SAS Institute, Inc.; 2002.
Print Friendly, PDF & Email