ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ # 32 Δελτίο Τύπου

Το 32ο τεύχος του περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ που εκδίδεται από το ΚΕΘΕΑ, εστιάζει στα προβλήματα που, σύμφωνα με τις έρευνες, σχετίζονται με τις εξαρτήσεις όπως είναι η κακοποίηση στην παιδική ηλικία, ο εγκλεισμός και οι επιπτώσεις της κρίσης.

Το πρώτο άρθρο που παρουσιάζεται αφορά την κακοποίηση, στην παιδική ηλικία, γυναικών που συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα και τις επιπτώσεις της. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της παιδικής κακοποίησης και οι επιπτώσεις αυτής σε ψυχολογικό και συμπεριφορικό επίπεδο καθώς και η σύνδεσή της με την εξάρτηση και την παραβατικότητα.

Επίσης, φιλοξενείται ποιοτική μελέτη η οποία προσπαθεί να κατανοήσει τις εμπειρίες νέων οι οποίοι ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες. Στη μελέτη αξιοποιείται η ανάλυση του βιωμένου κόσμου (lifeworld) ως βασική τεχνική σε ένα πρόγραμμα έρευνας δράσης που έχει στόχο τη σχεδίαση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη ενός νέου ρόλου- αυτού του Εμψυχωτή Κοινότητας.

Παρατίθεται, ακόμη, ένα άρθρο το οποίο διερευνά το βίωμα της πατρότητας σε συνθήκες εξάρτησης και εγκλεισμού. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι κρατούμενοι ή αποφυλακισμένοι πατέρες υπό θεραπεία απεξάρτησης περιγράφουν την εμπειρία της πατρότητας. Μέσω συνεντεύξεων αναλύονται ζητήματα όπως η διαχείριση του εγκλεισμού και η απουσία των παιδιών, η προοπτική της σύνδεσης του κρατούμενου πατέρα με το παιδί του καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης της παραμέτρου της πατρότητας στη θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης.

Τέλος, το συγκεκριμένο τεύχος παρουσιάζει άρθρο το οποίο αποτελεί μια ιστορική αναδρομή της πορείας του τζόγου στον Καναδά και διερευνά τα οφέλη και τις ελλείψεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες πολιτικές για τον τζόγο στη χώρα. Περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της περιφερειακής και ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον έλεγχο του τζόγου και μια επισκόπηση των πρωτοβουλιών πρόληψης και θεραπείας του παθολογικού τζόγου,

Το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ εκδίδεται από το 2002 από το ΚΕΘΕΑ, αποτελώντας μια μοναδική στο είδος της ελληνική επιστημονική έκδοση. Περιλαμβάνει μελέτες Ελλήνων επιστημόνων βασισμένες σε πρωτογενή έρευνα και μεταφρασμένα άρθρα ξένων ειδικών, σε συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης βρετανικό περιοδικό Addiction, στόχος του είναι να ανοίξει ένα παράθυρο στις ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των εξαρτήσεων.

 

Print Friendly, PDF & Email