Εκδοτικό Σημείωμα #33

Στο σημερινό μας τεύχος εστιάζουμε σε δυο σημαντικά πεδία. Στο πεδίο που αφορά τη μελέτη και τη διερεύνηση των οικογενειακών παραγόντων στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην εξάρτηση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός σε αυτά τα τρία πεδία.

Το πρώτο πεδίο διερευνάται σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει σε μία οικογένεια η αποκάλυψη της εξάρτησης αλλά και η σημασία του πολιτισμικού πλαισίου στην απόδοση νοήματος στο γονεϊκό ρόλο. Διερευνώνται παράλληλα οι αντιστάσεις που προβάλλουν αλλά και στη διεργασία του μετασχηματισμού που οδηγεί στην κινητοποίηση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναδεικνύεται επίσης στο παρόν τεύχος και η σημασία της ενδοοικογενειακής βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική) ως επιβαρυντικού παράγοντα για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή του ατόμου και ως ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες, που μπορεί να οδηγήσουν στην εξάρτηση, η οποία συνιστά άλλη μια μορφή βίας, στραμμένης προς τον εαυτό και αναλύεται ο σημαντικός ρόλος του πολιτισμικού πλαισίου και των αρμόδιων φορέων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας.

Στο δεύτερο πεδίο της συμβολής του αθλητισμού στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, προτείνεται η θεραπεία μέσω της Περιπέτειας (AT) που χρησιμοποιείται συχνά σε ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών είτε ως κύριο, είτε ως συμπληρωματικό θεραπευτικό εργαλείο ενώ παρουσιάζεται και η σημασία της κοινωνικής ένταξης μελών που συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης μέσω της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με αναφορές σε συγκεκριμένα επιτεύγματα που συνοδεύουν την προσπάθεια τους.

Καλή ανάγνωση!

 

Άννα Τσιμπουκλή

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έκδοσης

Print Friendly, PDF & Email