Εκδοτικό Σημείωμα #27

Στο 27ο τεύχος φιλοξενούμε πολύ σημαντικές συνεντεύξεις που πήραμε από ανθρώπους που αφιέρωσαν την επαγγελματική τους ζωή στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Οι συνεντεύξεις τους παραχωρήθηκαν σε μέλη της συντακτικής ομάδας του περιοδικού μας και έχουν δημοσιευθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το περιοδικό ‘Εξαρτήσεις’ έχει φιλοξενήσει πολύ περισσότερες συνεντεύξεις από αυτές που σήμερα παρουσιάζουμε και πάντα μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας επιλέξαμε να δημοσιεύουμε ορισμένες από αυτές, εστιάζοντας κυρίως σε όσους ερευνητές και θεωρητικούς υπήρξαν πρωτοπόροι στην έναρξη των θεραπευτικών κοινοτήτων αλλά και σε όσους κατά καιρούς συνεργάστηκαν με το ΚΕΘΕΑ από διαφορετικούς ρόλους.
Το σημερινό τεύχος ως ένα ειδικό αφιέρωμα εστιάζει επίσης σε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από κάθε συνέντευξη τα οποία θεωρεί κεντρικής σημασίας για την κατανόηση του ρόλου του θεραπευτή αλλά και για την ανάπτυξη του μοντέλου της θεραπευτικής κοινότητας. Αποπειράται δηλαδή να συγκεντρώσει τα βασικά ερωτήματα και τις κεντρικές απαντήσεις που μπορεί να συνεισφέρουν στη διεύρυνση του διαλόγου για την επικαιροποίηση του μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων. Τα ερωτήματα παραμένουν στην πορεία των χρόνων πολλές φορές παρόμοια είτε γιατί οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες είτε γιατί δυσκολευόμαστε να τις ανασύρουμε στη μνήμη μας και να τις κατανοήσουμε.
Η συγκέντρωση των απαντήσεων ελπίζουμε ότι θα δώσει την ευκαιρία στους αναγνώστες μας για περαιτέρω κριτική σκέψη και αναστοχασμό.
Θέματα από την ανάπτυξη των πρώτων θεραπευτικών δημοκρατικών κοινοτήτων τα οποία αναλύει ο Harold Bridger έως τις αναφορές του Griffith Edwards για την κριτική προσέγγιση στην ψυχιατρική, έρχονται στο επίκεντρο. Η θέση του Edwards για την ανάγκη δημιουργίας σχέσεων και συνεργασιών με στόχο ‘στην καλύτερη περίπτωση, κάποιος μαζί με άλλους να μπορεί να συμβάλει λίγο σε κάτι πολύτιμο, που ωστόσο είναι χρονικά καθορισμένο, ενδεχομένως και εφήμερο’ υπενθυμίζει τα όρια της θεραπείας και του θεραπευτικού ρόλου αλλά και την αξία της συνεργασίας σε ομάδες. Παράλληλα, στο τεύχος αναδεικνύονται ερευνητικά ζητήματα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στα οποία επικεντρώνονται κυρίως ο Marck Schuckit και ο George De Leon, αλλά και θέματα που αφορούν στη θεραπεία των εξαρτήσεων.
Οι συνεντεύξεις έχουν τοποθετηθεί ανά χώρα ώστε να παρουσιαστεί καλύτερα ο τρόπος ανάπτυξης των θεραπευτικών δομών ανά περιοχή αλλά και να αναδειχθούν τα άτομα που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο.
Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί, ερευνητές, θεραπευτές και πρωτοπόροι στο πεδίο αναφέρονται συχνά στην ανάγκη του κάθε ανθρώπου για μία δεύτερη ευκαιρία. Μία δεύτερη ευκαιρία που οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι σε θέση να την προσφέρουν. Καλή ανάγνωση!

Η Συντακτική Ομάδα

Print Friendly, PDF & Email