Κυκλοφόρησε το 41ο τεύχος των Εξαρτήσεων

Στο 41ο τεύχος των Εξαρτήσεων, που μόλις κυκλοφόρησε, μπορείτε να διαβάσετε:

Την πρωτογενή έρευνα των Παναγιωτούνη και Μάντζου για τον ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών στον σχεδιασμό παρεμβάσεων περιπέτειας (adventure-based interventions) στο πλαίσιο της θεραπείας για τη χρήση ουσιών. Η συμμετοχή σε τέτοιους είδους παρεμβάσεις μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα υπό θεραπεία άτομα. Η μελέτη δείχνει ότι για τον επιτυχή σχεδιασμό τους χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη τα εγγενή κίνητρα της «αναζήτησης διέγερσης συναισθημάτων» και της «ανάγκης για επίτευξη στη φύση».

Την περιγραφική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων για την εφηβεία και τη σύνδεσή της με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών των Ευσταθιάδου και Ιωακειμίδη. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η έναρξη της χρήσης συσχετίζεται με τον συνδυασμό πολλαπλών αιτιολογικών παραγόντων. Ο κίνδυνος για κατάχρηση ουσιών αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός παραγόντων κινδύνου, ενώ οι προστατευτικοί παράγοντες μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο.

Την ποιοτική έρευνα των Γκότση και Κουτρουβίδη που διερευνά τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές και για τη διαχείριση του φαινομένου στο πλαίσιο του σχολείου. Η έρευνα αναδεικνύει ζητήματα που συνδέονται με δυσκολίες συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, και με την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους. Εντοπίζει, επίσης, την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και συνεργασία τού σχολείου με εξειδικευμένους φορείς.

Το άρθρο του Tate και των συνεργατών του για τις δυνατότητες που προσφέρει η γενετική τεχνητή νοημοσύνη στην ενίσχυση της έρευνας και στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, μέσω της ανάλυσης της ιατρικής βιβλιογραφίας, της βελτίωσης της αποτελεσματικότη­τας της έρευνας, της βελτιστοποίησης της ροής εργασιών στη θεραπεία, ακόμη και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης.

Το άρθρο ομάδας εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) που παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους ο WADA οδηγήθηκε σε απαγόρευση της χρήσης κάνναβης κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων.

Print Friendly, PDF & Email